Tháng 6/2018, “hết veo” 100% khối lượng cổ phần chào bán

PV.

100% số cổ phần chào bán, tương ứng hơn 22 triệu cổ phần đã được bán hết trong tháng 6/2018.

100% số cổ phần chào bán, tương ứng hơn 22 triệu cổ phần đã được bán hết trong tháng 6/2018.
100% số cổ phần chào bán, tương ứng hơn 22 triệu cổ phần đã được bán hết trong tháng 6/2018.

Tháng 6/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chỉ diễn ra 2 phiên đấu giá trong đó có 1 phiên đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương và 1 phiên đấu giá thoái vốn của Bộ Xây dựng tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.

Mặc dù chỉ có 2 phiên đấu giá nhưng tổng khối lượng chào bán đạt hơn 22 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt gần 90 triệu cổ phần, gấp hơn 4 lần khối lượng chào bán. Kết quả cả 2 phiên đấu giá đã bán hết 100% số cổ phần chào bán, tương ứng hơn 22 triệu cổ phần, tổng số tiến thu được hơn 556 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 267,5 tỷ đồng.

Thống kê cho thấy, kể từ đầu năm 2018, HNX đã tổ chức 21 phiên đấu giá, trong đó có 14 phiên đấu giá thoái vốn, 6 phiên IPO và 1 phiên đấu giá quyền mua.

Trong đó, tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt hơn 1 tỷ cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt gần 650 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 63%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 21 phiên đấu giá đạt hơn 10,4 nghìn tỷ đồng. 

Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 6/2018

STT

Tên công ty

Số cổ phần

chào bán

(cổ phần)

Số cổ phần bán được

(cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng- CTCP

20.563.400

20.563.400

540.452.290.000

2

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

1.458.710

1.458.710

15.652.284.000

Danh sách các phiên đấu giá tháng 7/2018

STT

Doanh nghiệp bán đấu giá

Số lượng

chào bán

(cổ phần)

Ngày hết hạn đăng ký

Ngày đấu giá

1

Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh

1.763.000

13/7/2018

20/7/2018

2

CTCP Cấp nước Nghệ An

9.372.666

16/7/2018

23/7/2018