Thành phố Hồ Chí Minh: 11 chi cục thuế thu đạt trên 51% dự toán

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2017, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách được 103.684 tỷ đồng, đạt 43,4% dự toán. Trong đó, khối chi cục thực hiện 31.489 tỷ đồng, đạt 51,12% dự toán năm và tăng 18,5% với cùng kỳ năm 2016; đồng thời, có 11 chi cục thu đạt trên mức này.

Cán bộ Chi cục Thuế Bình Thạnh hỗ trợ người nộp thuế kê khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân. Ảnh Đ.Doãn
Cán bộ Chi cục Thuế Bình Thạnh hỗ trợ người nộp thuế kê khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân. Ảnh Đ.Doãn

Cụ thể, theo báo cáo nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước tháng 5/2017 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, số thu nội địa tính cân đối trừ dầu do khối văn phòng cục thuế thực hiện trong tháng là 8.418 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng được 64.985 tỷ đồng, đạt 39,41% dự toán năm và tăng 24,95% so với cùng kỳ năm 2016. Có 2 phòng có số thu đạt trên 39,41% dự toán năm là Phòng Kiểm tra số 3 và Phòng Thuế thu nhập cá nhân.

Đối với các chi cục thuế quận huyện, số thu nội địa tính cân đối thực hiện trong tháng là 6.194 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng thu được 31.489 tỷ đồng, đạt 51,12% dự toán năm và tăng 18,49% với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng thu trừ tiền sử dụng đất được 26.251 tỷ đồng, đạt 47,42% dự toán và tăng 18,16% so với cùng kỳ năm 2016; thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh cũng tăng 15,29% so với cùng kỳ và đạt 46,85% dự toán năm, thu được 15.100 tỷ đồng; tiền sử dụng đất tăng 20,14% và đạt 83,92% dự toán năm, thu được 5.238 tỷ đồng.

Báo cáo cho biết, 11 chi cục thuế quận huyện có tổng số thu ngân sách đạt trên 51,12% dự toán năm là: Chi cục Thuế quận 2, quận 6, quận 7, quận 9, quận 12, quận Tân Bình, quận Thủ Đức, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ.

Bên cạnh đó, 10 chi cục thuế có số thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt trên 46,85% dự toán năm là: Chi cục Thuế quận 1, quận 2, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 10, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận và huyện Cần Giờ.

Được biết, dự toán thu ngân sách nhà nước năm nay, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu 238.882 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 226.482 tỷ đồng và thu từ dầu thô là 12.400 tỷ đồng. Riêng quý II, đơn vị được Tổng cục Thuế giao dự toán thu nội địa 55.727 tỷ đồng.

Mới đây, đơn vị đã phát động thi đua trong tháng 6/2017 với mục tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước quý II đạt trên 25% dự toán năm 2017, đồng thời yêu cầu các chi cục thuế, khối các phòng cục thuế căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn để đề ra các biện pháp quản lý thích hợp.