Thanh toán qua tài khoản khác có được khấu trừ thuế?

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bà Nguyễn Thị Vân làm việc tại 1 đơn vị là thành viên của Liên minh Hợp tác xã TP. Hồ Chí Minh. Đơn vị của bà có mua tài sản với giá trị 700 triệu đồng và đã chuyển khoản thanh toán 300 triệu đồng, còn 400 triệu đồng đơn vị vay của Quỹ Trợ vốn xã viên thuộc Liên minh Hợp tác xã TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh: minh họa
Ảnh: minh họa

Tuy nhiên khi thanh toán, Quỹ trợ vốn xã viên đã thanh toán trực tiếp từ tài khoản của Quỹ trợ vốn xã viên sang tài khoản của bên bán, không thông qua tài khoản của đơn vị bà Vân.Bà Vân muốn biết, hóa đơn tài sản với giá trị 700 triệu đồng nêu trên có được xem là thanh toán hợp lệ và đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào để kê khai thuế không?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC  ngày 31/12/2013 về thuế GTGT (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014) quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“…2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.

Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế)…

4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:…

 Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật”.

Theo trình bày trường hợp đơn vị bà là thành viên của Liên minh HTX TP. Hồ Chí Minh có phát sinh mua tài sản với giá trị 700 triệu đồng, đơn vị bà đã chuyển khoản thanh toán cho khách hàng 300 triệu đồng, còn 400 triệu đồng đơn vị bà đi vay của Quỹ Trợ vốn xã viên thuộc Liên minh HTX TP. Hồ Chí Minh để thanh toán cho người bán.

Khi thanh toán Quỹ Trợ vốn xã viên đã thanh toán trực tiếp từ tài khoản của Quỹ Trợ vốn xã viên sang tài khoản của bên bán, không thông qua tài khoản của đơn vị bà; nếu trong hợp đồng vay vốn ký với Quỹ Trợ vốn xã viên có quy định việc vay vốn của đơn vị bà để thanh toán tiền mua tài sản cho nhà cung cấp và trong hợp đồng kinh tế đơn vị bà ký với người bán có quy định phương thức thanh toán này thì đây được coi là hình thức thanh toán qua ngân hàng, đơn vị bà được kê khai thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn mua tài sản nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên.