Ngành Bảo hiểm xã hội:

Thanh tra, kiểm tra tại hơn 22.000 đơn vị, doanh nghiệp trong năm 2018

PV.

Năm 2018, toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại hơn 22.000 đơn vị, doanh nghiệp, trong đó thanh tra chuyên ngành tại 8.007 đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra tại 9.240 đơn vị; thanh tra kiểm tra liên ngành tại 5.117 đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo BHXH Việt Nam, qua quá trình thanh tra, kiểm tra, cơ quan BHXH các cấp đã phát hiện 44.460 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian; 47.393 lao động đóng thiếu mức quy định, thu được 1.907 tỷ đồng tiền nợ đóng của các đơn vị, doanh nghiệp trong và sau thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu thu hồi về Quỹ BHYT số tiền 158,9 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định.

BHXH Việt Nam phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại gần 40 tỉnh, thành phố, qua đó đã phát hiện nhiều nội dung thanh toán sai quy định, kiến nghị thu hồi về Quỹ BHYT hàng trăm tỷ đồng.

Công tác thanh tra chuyên ngành BHXH, BHYT đã góp phần quan trọng đảm bảo quyền lợi của người tham gia, ngăn ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức, cá nhân.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra kiểm tra (BHXH Việt Nam), thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT là bước quan trọng để có thể tiến tới xử lý hình sự các đơn vị, cá nhân vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT. Do đó, cần có giải pháp hữu hiệu hơn trong việc thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra của ngành BHXH như: Hoàn thiện quy định về công tác thanh tra, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra; chú trọng tổ chức tập huấn chuyên sâu để nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng đạo đức cho cán bộ thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực BHXH, BHYT; kịp thời biểu dương các đơn vị thực hiện tốt, đồng thời nhắc nhở, phê bình các đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.