Huy động 200 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

PV.

Ngày 31/10/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 1.074 tỷ đồng gồm 2 loại kỳ hạn: 10 năm (500 tỷ đồng) và 15 năm (574 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 100 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu là 6,80%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,80%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/10/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 300 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,65-7,80%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/10/2016).

Kể từ đầu năm 2016, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động thành công 12.126 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.