Thêm một công ty gia nhập UPCoM

Theo HNX

Ngày 16/7/2015, CTCP Cấp nước Quảng Bình (QBWACO) đã chính thức giao dịch hơn 13,3 triệu cổ phiếu trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán NQB, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 21/11/2014, QBWACO đã tiến hành bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở GDCK Hà Nội. Thực hiện Quyết định 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sau khi chính thức hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần vào ngày 1/4/2015 (vốn điều lệ: 133,6 tỷ đồng), công ty đã hoàn tất thủ tục để đăng ký giao dịch trên thị trường dành cho các công ty đại chúng chưa niêm yết.

QBWACO hiện là doanh nghiệp khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trong những năm đầu, hệ thống cấp nước của công ty với tổng công suất thiết kế chỉ đạt 4.000 m3/ngày đêm chỉ phục vụ cho địa bàn thị xã Đồng Hới. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, tổng công suất thiết kế của các nhà máy nước do QBWACO quản lý đã đạt 33.700 m3/ngày đêm, mở rộng ra cả tỉnh Quảng Bình với độ phủ cấp nước đô thị toàn tỉnh đạt 72,6%.

Công ty hiện đặt trụ sở chính tại số 81 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới và 2 chi nhánh cấp nước tại khu phố 1, thị xã Ba Đồn và đường Lê Thành Đồng, thành phố Đồng Hới. Công ty đang quản lý 8 nhà máy nước gồm: Hải Thành, Phú Vinh, Kiến Giang, Việt Trung, Ba Đồn, Đồng Lê, Quy Đạt và Hoàn Lão.

Trong 2 năm 2013 và 2014, QBWACO đạt mức doanh thu thuần lần lượt là 50,5 tỷ và 59 tỷ đồng, tương ứng với lợi nhuận sau thuế đạt gần 319,8 triệu và 629,5 triệu đồng. Năm 2015, công ty đặt kế hoạch doanh thu 60,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 900 triệu đồng.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, trong năm 2015 và 2016, công ty dự kiến thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Phong Nha, tuyến ống cấp nước Đồng Hới – Quán Hàu, mạng tuyến ống phân phối cấp 3, hệ thống cấp nước trung tâm huyện lỵ Quảng Trạch mới và nâng cấp hệ thống cấp nước thị trấn Đồng Lê lên 1.200 m3/ngày với tổng mức đầu tư 54 tỷ đồng. Đến năm 2020, QBWACO phấn đấu nâng độ phủ cấp nước đô thị đạt tỷ lệ 100%.