Thí điểm khai thuế điện tử với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân

PV.

Ngày 04/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2128/QĐ-BTC về việc thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân nhằm thực hiện theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Thí điểm khai thuế điện tử với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.
Thí điểm khai thuế điện tử với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.

Theo đó, áp dụng thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử với hoạt động cho thuê nhà đối với cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn TP. Hà Nội, Hồ Chí Minh.

Các cá nhân này thuộc quản lý của cơ quan thuế tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu được khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà.

Quyết định nêu rõ, cá nhân thực hiện khai thuế điện tử đảm bảo các điều kiện thực hiện giao dịch thuế điện tử theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và quy trình ban hành kèm theo Quyết định này.

Thời gian thực hiện thí điểm được quy định từ tháng 11/2016 đến hết tháng 12/2017. Sau khi kết thúc thực hiện thí điểm, Tổng cục Thuế sẽ báo cáo Bộ Tài chính kết quả và đề xuất phương án triển khai diện rộng.

Theo Quyết định, Tổng cục Thuế có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để triển khai khai thuế điện tử đối với cá nhân có nhà cho thuê; hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan Thuế, người nộp thuế thực hiện đăng ký tài khoản, kê khai và theo dõi, xử lý hồ sơ khai thuế điện tử theo quy định tại Quy trình này.

Đồng thời, hỗ trợ, giải quyết vướng mắc của người nộp thuế, cơ quan Thuế trong quá trình thực hiện và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.