Thống nhất giảm 30% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay từ ngày 1/8/2020


Với 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành, tại phiên họp chiều ngày 14/7/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Nghị quyết điều chỉnh giảm 30% mức thuế này so với quy định hiện hành, áp dụng từ ngày 1/8/2020 đến hết năm 2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Nguồn: QH
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Nguồn: QH

Theo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1/8/2020. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1/1/2021. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Trước đó, trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, căn cứ nguyên tắc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường tại Luật thuế bảo vệ môi trường, ngày 26/9/2018, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019), trong đó quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít (mức trần trong khung thuế).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết.

Thời gian qua, do tác động của dịch Covid-19, các doanh nghiệp hàng không đối mặt với nguy cơ phá sản cao do không bù đắp được những khoản chi phí lớn để duy trì hoạt động. Sự ngưng trệ của ngành hàng không cũng mang lại những tác động tiêu cực đến sự phát triển của các ngành kinh tế mũi nhọn như: thương mại, dịch vụ, du lịch… bởi vai trò quan trọng của ngành hàng không trong việc cung ứng các dịch vụ trung gian liên quan đến vận chuyển, trung chuyển hành khách và hàng hoá.

Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay được xây dựng và ban hành nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không nói chung và các doanh nghiệp hàng không nói riêng trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không, căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ đã nghiên cứu xây dựng dự án Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2020.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Theo đó, từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020, mức thuế là 2.100 đồng/lít (bằng 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 về Biểu thuế bảo vệ môi trường). Từ ngày 1/1/2021 trở đi, mức thuế tiếp tục áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay được xây dựng và ban hành nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không nói chung và các doanh nghiệp hàng không nói riêng trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chính sách này vừa góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp, vừa đảm bảo phù hợp với nguyên tắc quy định mức thuế bảo vệ môi trường cụ thể tại Luật thuế bảo vệ môi trường.