Thu hút 5,8 tỷ USD vốn FDI trong quý I/2018

PV.

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố cho thấy, trong quý I/2018, Việt Nam thu hút được 5,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, vốn tăng thêm và vốn góp mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, bằng 75,2% so với cùng kỳ 2017.

Lũy kế đến ngày 20/3/2018, cả nước có 25.339 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 319,98 tỷ USD.
Lũy kế đến ngày 20/3/2018, cả nước có 25.339 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 319,98 tỷ USD.

Như vậy, lũy kế đến ngày 20/3/2018, cả nước có 25.339 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 319,98 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án FDI ước đạt 176,25 tỷ USD, bằng 55% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Lĩnh vực hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài là công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng vốn đầu tư tính đến ngày 20/3/2018 đạt 185,9 tỷ USD, chiếm 58,1% tổng vốn FDI vào Việt Nam. Bất động sản là lĩnh vực đứng thứ 2 với 53,7 tỷ USD, chiếm 16,8% tổng vốn đầu tư. Sản xuất, phân phối điện, khí nước đứng thứ 3 với 21,1 tỷ USD, chiếm 6,6% tổng vốn đầu tư.

Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu trong số 126 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Việt Nam tính đến ngày 20/3/2018. Theo đó, vốn FDI Hàn Quốc đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam đạt 59 tỷ USD, chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư; Nhật Bản đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký là 49,8 tỷ USD, chiếm 15,6% tổng vốn đầu tư; tiếp theo lần lượt là Singapore, Đài Loan, Britishvirgin Islands, Hồng Kông.

Địa phương thu hút FDI lớn nhất là TP. Hồ Chí Minh, với tổng vốn đăng ký là 44,5 tỷ USD, chiếm 13,9% tổng vốn đầu tư; Bình Dương đứng thứ 2 30,62 tỷ USD, chiếm 9,6% tổng vốn đầu tư; Hà Nội đứng thứ 3 với 27,7 tỷ USD, chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư.

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, theo Cục Đầu tư nước ngoài, quý I/2018, cả nước có 23 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 123,62 triệu USD, có 5 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm là 25,88 triệu USD. Như vậy, tính chung trong quý I/2018, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm 149,5 triệu USD.