Tổng cục Hải quan:

Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm đạt trên 92 nghìn tỷ đồng

PV.

Theo nguồn tin từ Tổng cục Hải quan, ước số thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2017 tăng 15,76% (đạt 92.030 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2016 (79.502 tỷ đồng).

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước từ ngày 01/04 đến ngày 25/04/2017 Kho bạc Nhà nước cung cấp đạt 18.635 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/04/2017 là 88.165 tỷ đồng, đạt 30,9% dự toán, tăng 22,57% so với cùng kỳ năm 2016.
Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 4 và ước kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 4/2017 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 4/2017 đạt 22.500 tỷ đồng. Uớc thu 4 tháng đầu năm 2017 đạt 92.030 tỷ đồng, tăng  15,76% so với cùng kỳ năm 2016 (79.502 tỷ đồng).
Năm 2017, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 285.000 tỷ đồng. (Trong đó, Thuế xuất khẩu là 6.000 tỷ đồng, Thuế nhập khẩu là 72.600 tỷ đồng, Thuế Tiêu thụ đặc biệt là 22.500 tỷ đồng, Thuế Bảo vệ môi trường là 600 tỷ đồng, Thuế Giá trị gia tăng là 183.300 tỷ đồng).
Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2017 được xây dựng dựa trên cơ sở dự báo mức tăng GDP năm 2017 đạt 6,8%, giá dầu thô mức 50 USD/thùng, tỷ giá ở mức 22.300 VND/USD.