Thủ tục nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất?

PV.

(Tài chính) Nhằm giải đáp những vướng mắc của một số doanh nghiệp về thủ tục nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất (DNCX), ngày 16/05/2013, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 398/GSQL-GQ2 hướng dẫn các đơn vị về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Theo đó, Văn bản số 398/GSQL-GQ2 do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trịnh Đình Kính ký khẳng định:

1. Về hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại điểm 2 mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Theo đó, hàng hóa để tạo tải sản cố định và hàng hóa nhập khẩu để phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp phải phù hợp với mục tiêu hoạt động, quy mô của dự án đầu tư

2. Đối với đề nghị nhập khẩu hàng hóa là thiết bị dùng trong nhà bếp, thiết bị dùng cho rèn luyện sức khỏe, xe tải dùng để chở hàng hóa phục vụ sản xuất: do các loại hàng hóa này không phù hợp với mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư (sản xuất loa, tụ điện,...,tai nghe và các linh kiện điện tử khác), đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định./.