Tiền gửi kho bạc vào ngân hàng tăng đột biến

Theo vneconomy.vn

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế vĩ mô nửa đầu 2017, trong đó đề cập đến những dòng chảy lớn.

Tính đến cuối tháng 5/2017, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước lên tới 143 nghìn tỷ đồng, tăng 50,2% so với đầu năm. Nguồn: vneconomy.vn
Tính đến cuối tháng 5/2017, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước lên tới 143 nghìn tỷ đồng, tăng 50,2% so với đầu năm. Nguồn: vneconomy.vn
Dòng chảy khác biệt đầu tiên đáng chú ý trong 6 tháng đầu năm nay là tín dụng ngoại tệ. Lãi suất cho vay ngoại tệ thấp hơn VND, cùng tỷ giá USD/VND được giữ ổn định trong thời gian dài là những điều kiện kích thích dòng chảy này.

Cụ thể, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho biết, nửa đầu năm nay, cơ cấu tín dụng theo loại tiền tiếp tục duy trì ổn định, nhưng tín dụng ngoại tệ tăng nhanh.
Tín dụng VND ước tăng 7,7% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ 2016 tăng 9,7%), chiếm khoảng 91,6% (không thay đổi so với cùng kỳ 2016). Trong khi đó tín dụng ngoại tệ tiếp tục tăng mạnh trong tháng, ước tính 6 tháng đầu năm 2017 tăng 7,3% so cuối năm 2016 (cùng kỳ 2016 giảm 3,5%), chiếm 8,3% tổng tín dụng.

Cũng theo báo cáo trên, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trở nên dồi dào kể từ sau tháng 5 sau khi có dấu hiệu căng thẳng cục bộ theo chu kỳ đến hết tháng 4. Tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) ước tính cả hệ thống tổ chức tín dụng là 87%, tăng 1,53 điểm % so với cuối năm 2016.

Như bài viết đề cập, báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cũng nhấn mạnh đến một dòng chảy: tiền gửi ngân sách lớn đã góp phần kê vào thanh khoản hệ thống - một trong những cơ sở để xem xét giảm các lãi suất điều hành áp dụng từ đầu tuần này.

Ủy ban cho biết, thanh khoản hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục được hỗ trợ thêm do tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng tăng trong bối cảnh giải ngân đầu tư ngân sách chậm (tính đến cuối tháng 5/2017, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước lên tới 143 nghìn tỷ đồng, tăng 50,2% so với đầu năm).