Tiếp tục đẩy mạnh chương trình cho vay bình ổn thị trường

PV.

Ngày 17/5/2017, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có văn bản số 3522/NHNN-TD, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh chương trình cho vay bình ổn thị trường.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cụ thể, tại văn bản, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung tại công văn số 1098/NHNN-TD ngày 26/2/2015; công văn số 9641/NHNN-TD ngày 16/12/2015 nhằm đẩy mạnh chương trình cho vay bình ổn thị trường.
Theo đó, NHNN yêu cầu các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chủ động nắm bắt thông tin, tiếp tục tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố các giải pháp triển khai chương trình hiệu quả.
Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành trên các địa bàn lựa chọn mặt hàng thiết yếu là các hàng hóa sản xuất trong nước tham gia chương trình để phục vụ người tiêu dùng đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, giá cả phù hợp; khuyến khích mở rộng danh sách doanh nghiệp tham gia chương trình; gắn với chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và xây dựng mối liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến lưu thông hàng hóa giữa các đơn vị tham gia chương trình với các đơn vị ngoài chương trình nhằm đảm bảo ổn định cung cầu về hàng hóa trên địa bàn.
Bên cạnh đó, NHNN cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn dành nguồn vốn với mức lãi suất phù hợp để tham gia chương trình.

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng lồng ghép với chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, mở rộng đối tượng tiếp cận vốn theo chương trình từ các doanh nghiệp phân phối, lưu thông hàng hóa bình ổn sang các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên, các doanh nghiệp tham gia mô hình liên kết vùng, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sạch; Chủ động nghiên cứu, xây dựng các chương trình cho vay với lãi suất hợp lý, thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay…