Tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu, tái cơ cấu doanh nghiệp

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính số 7 kỳ 2-2015

Vượt qua những khó khăn, tận dụng tốt cơ hội thuận lợi và phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, trong 6 tháng đầu năm 2015, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tinh thần này tiếp tục được Công ty phát huy mạnh mẽ trong những tháng cuối năm…

DATC tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015
DATC tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015

Tăng trưởng trên các mặt

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả”, tập thể cán bộ, nhân viên DATC đã vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, phát huy những lợi thế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm. Điều này được minh chứng bằng những kết quả Công ty đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015.

6 tháng đầu năm 2015, DATC đã đạt tổng doanh số mua nợ là khoảng 1.400 tỷ đồng, tăng gấp 2,87 lần so với cùng kỳ năm 2014. Tổng doanh thu hơn 900 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2014, trong đó doanh thu từ hoạt động mua bán nợ là hơn 700 tỷ đồng, tăng gấp 1,47 lần so với cùng kỳ năm 2014. Trong hoạt động mua bán nợ năm 2015, Công ty đã hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng cho 33 doanh nghiệp (DN); doanh thu từ xử lý tài sản và thu hồi nợ loại trừ đã tiếp nhận là 62,4 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2014. Về thực hiện nghĩa vụ nhà nước, Công ty đã nộp ngân sách 68,3 tỷ đồng (trong đó 43,7 tỷ đồng nộp qua Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ 2014.

Theo ông Lê Hoàng Hải, Tổng giám đốc DATC, kết quả trên được mang lại từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty. Đặc biệt, với tinh thần mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu của từng đơn vị, tạo lập sự đoàn kết, nhất trí, phát huy trí tuệ tập thể để tìm ra được giải pháp đột phá là yếu tố quyết định sự thành công.

Theo đó, ngay từ khi bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2015, DATC đã tiếp tục tập trung rà soát lại các phương án mua bán nợ đang xử lý dở dang của năm trước. Cùng với đó, Công ty triển khai các phương án mua bán nợ mới, trên cơ sở đó đề ra giải pháp xử lý tài chính, tái cơ cấu của các DN khách nợ để thu hồi nợ; Đẩy mạnh đàm phán mua nợ đối với các ngân hàng; Tăng cường hoạt động thu nợ, xử lý nợ đối với các DN đã mua nợ, thực hiện các giải pháp hiệu quả trong xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ, kể cả việc phối hợp với tòa án để theo sát và đẩy nhanh tiến độ xét xử đối với các DN đã khởi kiện. Đồng thời, DATC đẩy mạnh xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận; Tăng cường công tác quản lý đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại các DN khác theo kế hoạch. Theo đó, 06 tháng đầu năm Công ty đã triển khai thoái vốn tại 11/24 DN...

Bên cạnh kết quả trên, trong 6 tháng đầu năm, DATC đã trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 79/2011/ TT-BTC ngày 08/06/2011 của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC; dự thảo sửa đổi Thông tư số 38/2006/TT-BTC ngày 10/05/2006 của Bộ Tài chính về mua bán, tiếp nhận nợ và tài sản tồn đọng. Đồng thời, đang hoàn thiện dự thảo Đề án chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án nâng cấp Công ty thành Tổng Công ty Mua bán nợ Việt Nam theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phê duyệt Đề án tái cơ cấu DATC; tiếp tục hoàn thiện và trình Bộ dự thảo Nghị định về cơ chế hoạt động của DATC...

Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

Thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Tài chính giao về xử lý nợ, tái cơ cấu, trong 6 tháng đầu năm 2015 DATC đã triển khai thực hiện tốt các công việc theo đề án được phê duyệt. Cụ thể, DATC đã hoàn thiện và trình Bộ Tài chính phê duyệt Đề án phát hành hối phiếu cho Techcombank và VPBank để hoán đổi trái phiếu quốc tế DATC; Chủ trì tổ chức cuộc họp với sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC) và 12 tổ chức tín dụng để thảo luận, thống nhất các nội dung của Hợp đồng hoán đổi nợ ba bên làm cơ sở hoàn thiện Đề án phát hành trái phiếu tái cơ cấu nợ trong nước đợt 1 giai đoạn 2 của SBIC; hoàn thiện Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thu hồi nợ SBIC và Quyết định thành lập Quỹ thu hồi nợ SBIC.

Bên cạnh đó, DATC chủ động phối hợp với các bên có liên quan để xây dựng Đề án phát hành trái phiếu DATC tái cơ cấu nợ của DN chuyển giao từ Vinashin (SBIC) sang Vinalines. Thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Công ty thực phẩm miền Bắc), DATC đã thực hiện mua khoản nợ của các ngân hàng với giá trị khoản nợ là 359.808 triệu đồng và đang tiếp tục đàm phám mua nợ của ngân hàng Agribank và MSB với giá trị khoản nợ 723.814 triệu đồng. Đến nay, DATC đã mua khoản nợ 124.989 triệu đồng và đang đàm phán với các ngân hàng: Agribank, MB, SHB để mua các khoản nợ còn lại.

Giải pháp cho chặng về đích

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ công tác năm 2015, Công ty tập trung thực hiện những nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tiến độ triển khai xây dựng các đề án, chiến lược kinh doanh; hoàn thiện Dự thảo Nghị định về cơ chế hoạt động của DATC để trình Bộ; hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ;

Thứ hai, hoàn thành Đề án phát hành trái phiếu cơ cấu nợ đợt 1 giai đoạn 2 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Đề án phát hành hối phiếu cho Techcombank và VPBank để hoán đổi trái phiếu quốc tế DATC; Quy chế quản lý và sử dụng Qũy thu hồi nợ SBIC trình Bộ Tài chính phê duyệt; Quy trình phối hợp xử lý tài sản đảm bảo SBIC, VFC đối với gói trái phiếu quốc tế chính phủ;

Thứ ba, đàm phán mua nợ đối với các ngân hàng; tăng cường hoạt động thu nợ, xử lý nợ đối với các DN đã mua nợ. Thực hiện các giải pháp hiệu quả trong xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ;

Thứ tư, chủ động tổ chức tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị DN . Đẩy mạnh xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận;

Thứ năm, đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại các DN theo kế hoạch đã được phê duyệt.