Tiếp tục nâng cấp dịch vụ công trực tuyến

Theo baohaiquan.vn

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay ngành Hải quan đã cung cấp 182 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 168 dịch vụ liên quan đến thủ tục hành chính cho phép DN thực hiện thông quan mạng internet các thủ tục hành chính liên quan đến thông quan hàng hóa; nộp thuế, phí, lệ phí; thủ tục đối với phương tiện vận tải đường biển.

Tổng cục Hải quan đã và đang cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Nguồn: PV.
Tổng cục Hải quan đã và đang cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Nguồn: PV.

Hiện nay ngành Hải quan có 74 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4-mức độ cao nhất ở nước ta hiện nay. Qua đó đã hỗ trợ DN thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thông quan hàng hóa; nộp thuế, phí, lệ phí; thủ tục đối với phương tiện vận tải.

Trong đó, cổng thông tin điện tử Hải quan đã cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan như: Tra cứu biểu thuế, in bảng kê mã vạch phương tiện chứa hàng, tra cứu thông tin nợ thuế, đăng ký DN sử dụng chữ ký số…. Cung với đó, các công cụ trực tuyến trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan Hải quan địa phương cũng được kết nối với cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương, góp phần tích cực vào công tác cải cách thủ tục hành chính của các tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã và đang cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ DN như: Trung tâm hỗ trợ tư vấn qua điện thoại của Tổng cục Hải quan; phòng hành chính một cửa tại Tổng cục Hải quan; tổ tư vấn Hải quan-DN tại Cục/Chi cục; bộ phân tư vấn, giải đáp vướng mắc tại địa điểm làm thủ tục hải quan; hội nghị đối thoại do cơ quan Hải quan tổ chức, phối hợp tổ chức; các lớp tập huấn, đào tạo do cơ quan Hải quan tổ chức…

Trong thời gian tới, ngành Hải quan đặt mục tiêu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính công, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hướng tới thực hiện các thủ tục hải quan theo hướng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3-4, tạo thuận lợi cho DN, người dân, tăng tốc độ xử lý của cơ quan Hải quan.

Để thực hiện mục tiêu trên, Tổng cục Hải quan đang thực hiện khảo sát doanh nghiệp để đánh giá về mức độ hài lòng đối với các dịch vụ hỗ trợ DN của cơ quan Hải quan. Những ý kiến của DN còn tập trung vào quy định của pháp luật Hải quan có nhiều thay đổi về phương thức quản lý, phương thức thực hiện trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả như thế nào trên thực tế; ý kiến của DN về mức độ đơn giản hóa của bộ hồ sơ làm thủ tục thông quan; mức độ hài lòng đối với sự hỗ trợ các bên liên quan đối với các vướng mắc của DN trong quá trình thực hiện thủ tục XNK hàng hóa.

Theo Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan), đây là cơ hội để DN nói lên tiếng nói của mình trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK. Qua đó, cũng kiến nghị về những hoạt động mà DN mong muốn cơ quan Hải quan và các cơ quan khác có liên quan cần triển khai trong thời gian tới.

Được biết, sắp tới Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức hội nghị DN nhằm hướng dẫn DN biết và hiểu chương trình tổng quan của Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020; định hướng và chủ trương phát triển quản hệ đối tác Hải quan-DN giai đoạn tới, giúp DN hiểu và chuẩn bị tốt các điều kiện để đáp ứng yêu cầu mới.