Tỉnh Hậu Giang:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng hơn 72% so với cùng kỳ

Theo T.Trúc/Báo Hậu Giang

Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong tháng 8 được 4.208,98 tỷ đồng, bằng 97,34% so với tháng trước và tăng 72,66% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: T. Trúc
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: T. Trúc

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ trong tháng 8 được 4.208,98 tỷ đồng, bằng 97,34% so với tháng trước và tăng 72,66% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa được 3.117,05 tỷ đồng, bằng 96,02% so với tháng trước và tăng 42,17% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 584,53 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 181,67% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác được 507,39 tỷ đồng, tăng 2,07% so với tháng trước và tăng rất cao so với cùng kỳ.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được hơn 34.495 tỷ đồng, tăng 24,29% so với cùng kỳ và đạt 80,22% kế hoạch.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa được 26.248 tỷ đồng, tăng 21,81% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 4.737 tỷ đồng, tăng 18,68% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác được 3.509 tỷ đồng, tăng 58,58% so với cùng kỳ.

Trong những tháng cuối năm, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu ngành chức năng tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Theo dõi diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ trục lợi và các hành vi vi phạm theo quy định...