Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

TP. Hồ Chí Minh được ứng trước vốn ODA trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

PV.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 05/07/2017 về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh. Thủ tướng đã đồng ý cho TP. Hồ Chí Minh ứng trước vốn ODA trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để xây đường sắt đô thị.

Thủ tướng đã đồng ý cho TP. Hồ Chí Minh ứng trước vốn ODA trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để xây đường sắt đô thị. Nguồn: Internet
Thủ tướng đã đồng ý cho TP. Hồ Chí Minh ứng trước vốn ODA trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để xây đường sắt đô thị. Nguồn: Internet
Trước đó, cuối tháng 6/2017, tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh đã có báo cáo về nhu cầu vốn ODA ngân sách Trung ương cấp phát năm 2017 để thực hiện dự án metro số 1 là 5.422 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đồng ý bố trí 2.119 tỷ đồng, còn thiếu 3.303 tỷ đồng.

Cũng tại buổi làm việc, TP. Hồ Chí Minh đã kiến nghị Chính phủ tạm ứng 3.303 tỷ đồng trong năm 2017 từ nguồn kế hoạch vốn ODA trung hạn giai đoạn 2016-2020 do ngân sách Trung ương cấp phát, để đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thành năm 2020 theo kế hoạch.
Tại Thông báo kết luận, Thủ tướng đã đồng ý cho TP. Hồ Chí Minh ứng trước vốn ODA trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để xây đường sắt đô thị tại TP. Hồ Chí Minh.
Cụ thể, Kết luận nêu rõ, việc giải ngân vốn ODA đối với các dự án thực hiện theo hiệp định và theo tiến độ, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất, phương án xử lý để đẩy mạnh giải ngân, tháo gỡ khó khăn cho TP. Hồ Chí Minh sớm hoàn thành các dự án ODA trên địa bàn. Đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8.

Đối với kiến nghị việc ứng vốn ODA dự án đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên, Thủ tướng đồng ý về chủ trương ứng trước vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để thực hiện dự án theo đúng tiến độ, đẩy mạnh giải ngân, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/7.

Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương), Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn TP. Hồ Chí Minh thực hiện các thủ tục theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc trong đề nghị của TP. Hồ Chí Minh về tiếp nhận khoản vay bổ sung 200 triệu EUR của Ngân hàng Tái thiết Đức để thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị số 2. Việc này Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định, báo cáo Thủ tướng trước 15/8.

Tại Thông báo,Thủ tướng cũng đã đồng ý về việc hỗ trợ 9.963 tỷ đồng để đầu tư các dự án chống ngập cấp bách của thành phố.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu Tư hướng dẫn UBND TP. Hồ Chí Minh hoàn thiện thủ tục theo quy định để sớm triển khai thực hiện dự án.

Đối với việc bổ sung vốn đầu tư hạ tầng giao thông, cảng sông, biển, thành phố rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các dự án và bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 2016-2020 của thành phố để thực hiện.