TP.Hồ Chí Minh: Thu nội địa 2 tháng tăng 16%

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 2/2017 do đơn vị thực hiện đạt 17.175 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng được 42.913 tỷ đồng, đạt 18% dự toán năm và tăng gần 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hướng dẫn DN kê khai nộp thuế điện tử tại Chi cục Thuế Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh Đỗ Doãn
Hướng dẫn DN kê khai nộp thuế điện tử tại Chi cục Thuế Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh Đỗ Doãn

Trong đó, thu nội địa tính cân đối trừ dầu là 15.609 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng được 40.406 tỷ đồng, đạt 17,8% dự toán và tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2016; thu từ dầu thô 1.566 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng được 2.507 tỷ đồng, đạt 20,2% dự toán và tăng 18% so cùng kỳ năm 2016.

Riêng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, ông Lê Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, tổng thu 2 tháng được 25.916 tỷ đồng, đạt 17,2% dự toán năm và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm tỷ trọng 64,1% trên số thu nội địa tính cân đối trừ dầu thô.

Trong đó, thu từ khu vực kinh tế nhà nước được 3.970 tỷ đồng, đạt 15% dự toán năm và giảm 16,8% so với cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước được 11.498 tỷ đồng, đạt 17,2% dự toán năm và tăng 17,5% so với cùng kỳ; thu từ khu vực DN ngoài quốc doanh được 10.449 tỷ đồng, đạt 18,3% dự toán năm và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2016.

“Một số khoản thu khác tăng so với cùng kỳ như thuế Thu nhập cá nhân tăng 27,3%; tiền cho thuê mặt đất, mặt nước tăng 84,9%; thu khác ngân sách tính cân đối tăng 57,2%; lợi nhuận sau thuế tăng 506,1%... Ngược lại cũng có một số khoản thu giảm như tiền sử dụng đất giảm 16,2%; thuế bảo vệ môi trường giảm 2,1%...”, ông Minh nói.

Được biết, năm nay Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán thu NSNN 238.882 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 226.482 tỷ đồng, thu từ dầu thô 12.400 tỷ đồng. Riêng quý 1, dự toán thu nội địa là 60.500 tỷ đồng.