Viện Đào tạo Doanh nghiệp FMIT:

Triển khai đào tạo quản lý dự án theo các chuẩn quốc tế

PV.

Viện Đào tạo doanh nghiệp (FMIT) đã kết thúc thành công khóa đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Công ty cổ phần Sông Đà 9.

Học viên công ty Sông Đà 9  tham gia khóa học Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI. Ảnh FMIT
Học viên công ty Sông Đà 9 tham gia khóa học Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI. Ảnh FMIT

Tham gia khóa học gồm có ban giám đốc và các phòng ban, phòng quản lý dự án, phòng đấu thầu, phòng kế hoạch... Đây đều là những đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ ban quản lý của Công ty. 

Chương trình được thiết kế với thời lượng 3 ngày, được kiểm soát và thống nhất về chất lượng đào tạo với các đối tác đào tạo toàn cầu của PMI® trên toàn thế giới.

Tham gia khóa đào tạo học viên được tiếp cận các quy trình và công cụ quản lý dự án theo chuẩn quốc tế: nhóm quy trình bắt đầu dự án, nhóm quy trình lập kế hoạch, nhóm quy trình thực thi dự án, nhóm quy trình kiểm soát dự án, và nhóm quy trình kết thúc dự án. 10 lĩnh vực giúp quản lý thành công dự án: Quản lý phạm vi/yêu cầu của dự án, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, quản lý truyền thông, quản lý nguồn nhân lực, quản lý đấu thầu, quản lý tích hợp, quản lý người liên quan…

Sau khóa đào tạo, các học viên nắm rõ các quy trình, công cụ trong các chuẩn mực quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI®; Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử sụng các phần mềm quản lý dự án thực tế.

Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát dự án thực tế, để từ đó có thể xây dựng quy trình, chuẩn mực về quản lý dự án riêng cho mỗi tổ chức. Chính phương pháp quản lý riêng tạo nên sự khác biệt trong năng lực quản lý của các công ty.

Ngoài Sông Đà 9, cũng đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khác tại Việt Nam như: EVNPECC3, Bia Heineken Việt nam, Ngân hàng VPBank, Tập đoàn Bảo việt, Sông Đà 6, Gas Việt Nhật, CECO, Công ty AA, Renesas Việt Nam, DKSH Việt Nam, Gameloft Đà Nẵng, Hàng không Việt Nam (Vinapco)… có sự chú trọng tới công tác quản lý dự án theo chuẩn mực quốc tế.

Ngoài ra, FMIT cũng triển khai các khóa học định kỳ tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng bao gồm: Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO (chống gian lận khi lập báo cáo tài chính ), Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI, Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn quốc tế APCIS, mỗi khóa học kéo dài 4 ngày.