Triển khai diện rộng quy trình liên thông giữa các ứng dụng nghiệp vụ kho bạc

Hoàng Lan

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Quy trình liên thông Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) – Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách (TABMIS) - Thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT); Dịch vụ công cam kết chi và đối chiếu số dư tài khoản; Chương trình Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN (ĐTKB-GD).

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tập huấn quy trình liên thông giữa các ứng dụng nghiệp vụ kho bạc.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tập huấn quy trình liên thông giữa các ứng dụng nghiệp vụ kho bạc.

Hội nghị tập trung tập hướng dẫn thực hiện các nội dung chính sau: (i) Triển khai Quy trình liên thông giữa các ứng dụng DVCTT với TABMIS và TTSPĐT giữa KBNN với các ngân hàng; (ii) Triển khai 02 DVCTT gồm Dịch vụ công Quản lý cam kết chi và đối chiếu số dư tài khoản; (iii) Triển khai Chương trình ĐTKB-GD.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận hai chiều giữa trung ương và địa phương. Thông qua Hội nghị, đội hỗ trợ KBNN Trung ương ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực từ các KBNN tỉnh đề xuất kiến nghị các giải pháp và tiếp nhận được nhiều sự tham gia, chia sẻ có trách nhiệm và thiết thực, từ đó giúp đội hỗ trợ KBNN Trung ương có thêm nhiều phương án, giải pháp thực tế để lựa chọn áp dụng đưa vào thực tiễn.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc KBNN Đặng Thị Thủy cho biết: Quy trình liên thông là sự tích hợp, liên thông giữa các quy trình nghiệp vụ với chương trình DVCTT nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về cải cách, hiện địa hóa KBNN, cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng suất, chất lượng lao động của hệ thống KBNN, với mục tiêu tự động hóa tối đa các bước xử lý trên các ứng dụng, thuận tiện cho người sử dụng, các đơn vị giao dịch và KBNN.

Theo đó, đối với các chứng từ chi thường xuyên của đơn vị giao dịch chuyển đến KBNN trên dịch vụ công để đi thanh toán song phương với ngân hàng thương mại (NHTM), sau khi giao dịch viên nhận và hoàn thiện các thông tin, Kế toán trưởng và Lãnh đạo đơn vị kho bạc ký duyệt trên chương trình DVCTT, thì chứng từ được tự động liên kết sang giao diện TABMIS, TTSPĐT và tự động chuyển sang NHTM mà không cần phải có bất kỳ một xử lý thủ công nào như trước đây.

“KBNN các tỉnh tập trung nắm bắt các vấn đề thật kỹ để vận dụng thực hiện ngay quy trình, chức năng trên các chương trình ứng dụng”, Phó Tổng Giám đốc KBNN Đặng Thị Thuỷ yêu cầu.

Đối với đội hỗ trợ KBNN Trung ương, Phó Tổng Giám đốc KBNN Đặng Thị Thuỷ yêu cầu tiếp thu ý kiến phản hồi, tập trung hoàn thiện các chức năng ứng dụng, xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại, phát sinh về kỹ thuật, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn tiền, tài sản của KBNN, hoàn thành công tác triển khai quy trình liên thông các chương trình ứng dụng.

Quy trình liên thông là sự tích hợp, liên thông giữa các quy trình nghiệp vụ với chương trình DVCTT nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về cải cách, hiện địa hóa KBNN, cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng suất, chất lượng lao động của hệ thống KBNN, với mục tiêu tự động hóa tối đa các bước xử lý trên các ứng dụng, thuận tiện cho người sử dụng, các đơn vị giao dịch và KBNN.