Triển khai xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh

Theo HNX.vn

Cuối tháng 7/2015 vừa qua, Bộ Tài chính đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc triển khai xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS), đặt mục tiêu đưa thị trường này vào hoạt động trong quý III-IV/2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về khung pháp lý, Bộ Tài chính giao SSC tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 42/2015/NĐ-CP và tổ chức và hoạt động trên TTCKPS, xây dựng các Quy chế nghiệp vụ, Quy trình thống nhất theo Thông tư hướng dẫn.

Trước mắt sẽ mở TTCKPS với 2 sản phẩm đầu tiên là Hợp đồng tương lai chỉ số dựa trên các chỉ số thị trường chứng khoán do các Sở GDCK xây dựng, và Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ phù hợp với nhu cầu thị trường.

Bộ Tài chính đã giao HNX là đơn vị tổ chức triển khai hoạt động giao dịch của TTCKPS theo các chủ trương đã được Thủ tướng phê duyệt, đồng thời giao VSD thực hiện bù trừ, thanh toán phái sinh.

HNX và VSD phối hợp xây dựng dự án đầu tư hệ thống công nghệ thông tin theo chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị, đảm bảo phù hợp với quy mô, cơ cấu tổ chức thị trường và yêu cầu quản lý TTCKPS trong giai đoạn đầu (khoảng 5 năm).

Đối với công tác đào tạo, phổ biến, tuyên truyền, Bộ Tài chính chỉ đạo UBCKNN chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phái sinh từ quý III/2015.

Bên cạnh đó, UBCKNN phải tiếp tục phối hợp với các hiệp hội, thành viên thị trường cùng xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo, tuyên truyền phổ cập kiến thức về chứng khoán phái sinh và TTCKPS.

Thông báo về việc tổ chức TTCKPS được phát đi đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thị trường chứng khoán, cho thấy sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Tài chính đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán nói chung và quyết tâm xây dựng TTCKPS theo đúng tiến độ.

TTCKPS ra đời không chỉ mở ra những cơ hội mới cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các thành viên thị trường mà còn thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển kịp với các thị trường chứng khoán quốc tế.