Từ 1/1/2018: Áp dụng hiệp định thuế giữa Việt Nam – Panama

Theo tapchithue.com.vn

Ngày 10/3/2017, Tổng cục Thuế có Công văn 795/TCT-HTQT thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Panama.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Căn cứ Điều 27 (hiệu lực) của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Panama về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, ký ngày 30/8/2016 tại Hà Nội.

Theo đó, ngày Hiệp định có hiệu lực14/2/2017.  Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam: 1/1/2018.  Ngày áp dụng thực hiện tại Panama 1/1/2018.