Từ 22/5/2021, trường hợp nào được miễn lệ phí cấp hộ chiếu?

PV.

Từ ngày 22/5/2021, 03 trường hợp sẽ được miễn lệ phí cấp hộ chiếu được quy định tại Thông tư 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021của Bộ Tài chính ban hành về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Thông tư 25/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, 03 trường hợp được miễn lệ phí cấp hộ chiếu được quy định gồm:

Thứ nhất, người Việt Nam ở nước ngoài có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu.

Thứ hai, người Việt Nam ở nước ngoài phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân nhưng không có hộ chiếu.

Thứ ba, những trường hợp vì lý do nhân đạo.

Được biết, theo quy định hiện hành không có quy định về các trường hợp được miễn lệ phí cấp hộ chiếu.