VINARE lần thứ ba liên tiếp được vinh danh trong số 30 doanh nghiệp minh bạch nhất

PV.

Tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2016 tổ chức tại Nha Trang ngày 11/11/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã trao giải Minh bạch nhất năm 2015 – 2016 cho 30 doanh nghiệp niêm yết trên HNX, trong đó có Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE).

Đây là chương trình thường niên của HNX nhằm tổng kết hoạt động niêm yết/đăng ký giao dịch trong năm 2015 – 2016 và bàn thảo kế hoạch hoạt động năm 2017. Chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX là một hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình về quản trị công ty hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó Tổng giám đốc HNX, chất lượng công bố thông tin và minh bạch năm 2016 đã có sự  cải thiện đáng kể so với năm 2015. Điểm công bố thông tin và minh bạch trung bình của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX năm nay đạt 51,3%, tăng 0,5% so với năm 2015. Có 2,1% số DN niêm yết đạt chất lượng “xuất sắc”; 17,7% số  DN đạt mức “tốt”, 41,3% DN xếp ở  mức “trung bình”, còn lại 28,9% số DN cần phải “cải thiện” chất lượng công bố thông tin và minh bạch.

Việc nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị sẽ nâng cao lòng tin của các nhà đầu tư, hiệu quả thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây cũng chính là giải pháp duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của thị trường chứng khoán, tiếp tục đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn và dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần ổn định và phát triển kinh tế vĩ mô.

Đây là năm thứ ba liên tiếp VINARE được vinh dự nhận giải thưởng Minh bạch nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Hội đồng quản trị và ban điều hành VINARE thường xuyên quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác quản trị doanh nghiệp và minh bạch thông tin.

VINARE không chỉ tuân thủ tốt nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà còn hướng tới việc thực hiện các thông lệ tốt về quản trị doanh nghiệp của thế giới.

30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2016

VINARE lần thứ ba liên tiếp được vinh danh trong số 30 doanh nghiệp minh bạch nhất  - Ảnh 1