Vingroup chuyển nhượng toàn bộ 74% vốn góp tại Hoa Mai

NDH

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (Mã: VIC) vừa công bố quyết định của Tổng giám đốc về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Dịch vụ Hoa Mai.

Vingroup chuyển nhượng toàn bộ 74% vốn góp tại Hoa Mai (Ảnh: Internet)
Vingroup chuyển nhượng toàn bộ 74% vốn góp tại Hoa Mai (Ảnh: Internet)
Phần vốn góp chuyển nhượng là gần 170,8 tỷ đồng, chiếm 74% vốn điều lệ của Hoa Mai. Giá trị chuyển nhượng cũng như thời gian chuyển nhượng chưa được Tập đoàn đề cập đến.
Hoa Mai hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Tính đến hiện tại, Vingroup có 54 công ty con, sau khi chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Hoa Mai, Tập đoàn còn sở hữu 53 đơn vị.
Trước đó, Vingroup đã thành lập công ty con có tên Công ty TNHH Logistics Vincom. Tập đoàn góp 100% vốn, tương đương 100 tỷ đồng.
Năm 2017, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần khoảng 80.000 tỷ đồng tăng mạnh 39%. Lợi nhuận sau thuế dự kiến khoảng 3.000 tỷ đồng, giảm 14,6% so với năm 2016.
Quý I/2017, Vingroup đạt tổng doanh thu thuần hợp nhất là 15.791 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 593 tỷ đồng; đều hoàn thành 20% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017.