16 triệu cổ phiếu Nước sạch Thái Nguyên giao dịch trên UPCoM

PV.

Ngày 26/5/2017, 16 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần (CTCP) Nước sạch Thái Nguyên (MCK: TNW) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch 160 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 16.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM.
Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM.

CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TWACO) trước đây là nhà máy nước Bắc Thái, do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thành lập năm 1992. Ngày 20/12/2009, TNW chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ hơn 76,3 tỷ đồng.

Hiện nay, vốn điều lệ của TWACO là 160 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh Thái Nguyên nắm giữ 42,27% vốn cổ phần và CTCP Tập đoàn Quốc tế Đông Á nắm giữ 41% vốn cổ phần.

Là doanh nghiệp chủ lực cung cấp nước sạch của tỉnh Thái Nguyên, Công ty có 6 xí nghiệp nước sạch trực thuộc với tổng công suất lên tới 70.750m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho trên 65.000 hộ khách hàng.

Kết quả kinh doanh năm 2016 (Đơn vị: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Vốn CSH

*

256,7

Doanh thu thuần

*

158,3

Lợi nhuận sau thuế

*

5,5

Tỷ lệ cổ tức (%)

6,82

6

                             Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016. (*)Năm 2016 là năm đầu tiên lập BCTC hợp nhất do vậy không có số liệu năm 2015

Trong thời gian tới, công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, TWACO tiếp tục đi sâu nghiên cứu áp dụng các công nghệ sản xuất mới, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trong ngành để phát triển, tích lũy kinh nghiệm.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của TWACO năm 2017

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

185,2

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

4,1

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

2,21

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

2,56

Cổ tức (%)

6

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016