34.638 cuộc thanh tra, kiểm tra được thực hiện trong quý I/2019

Thông tin trên được Bộ tài chính đưa ra tại báo cáo chương trình công tác tháng 3/2019 và quý I/2019, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác tháng 4/2019 và quý II/2019.

Quý II/2019, sẽ tiến hành thanh tra tại một số đơn vị trong kế hoạch năm 2019 đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt. Nguồn: Internet
Quý II/2019, sẽ tiến hành thanh tra tại một số đơn vị trong kế hoạch năm 2019 đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt. Nguồn: Internet

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 03/2019, ngành Tài chính đã thực hiện 34.638 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, 89 cuộc thanh tra, 32.408 cuộc kiểm tra tại trụ sở cơ quan, 2.141 cuộc kiểm tra tại đơn vị.

Qua thanh kiểm tra, Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý tài chính 2.861 tỷ đồng. Trong đó, phát hiện và kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 977,7 tỷ đồng, kiến nghị khác 1.883,3 tỷ đồng. Qua xử lý vi phạm hành chính, số tiền xử phạt là 180 tỷ đồng; Thu nộp ngân sách nhà nước toàn ngành đạt 811,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đối với công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực thuế trong quý I/2019 (tính đến ngày 21/3/2019), cơ quan Thuế cũng đã thực hiện 5.562 cuộc thanh tra, kiểm tra; Kiến nghị xử lý 5.010 tỷ đồng. Trong đó, thu vào ngân sách nhà nước đạt 1.252 tỷ đồng, giảm lỗ 1.287 tỷ đồng; Thu hồi trên 4,7 nghìn tỷ đồng nợ đọng thuế từ năm trước chuyển sang. 

Thống kê sơ bộ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong quý I/2019 (tính đến ngày 15/03/2019), toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.334 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 112,4 tỷ đồng; Số thu ngân sách đạt 8,5 tỷ đồng, khởi tố 01 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 06 vụ.

Bộ Tài chính cho biết thêm, trong quý II/2019, toàn ngành Tài chính tiếp tục thực hiện các giải pháp về thu ngân sách nhà nước. Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ sẽ tiến hành thanh tra tại một số đơn vị trong kế hoạch năm 2019 đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt.

Đồng thời, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; Tăng cường kiểm tra sau thông quan đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu tăng thu; Tăng cường đôn đốc công tác quản lý nợ thuế, thu hồi theo đơn vị và thực hiện kiểm tra công tác quản lý nợ thuế tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.