6 nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý nợ công do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo đã được ban hành

Bùi Dương

Trong 2 ngày 26-27/7, tại TP Hoà Bình, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội nghị “Phổ biến Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn” cho các bộ, ngành trung ương và sở tài chính, sở kế hoạch đầu tư, UBND của 28 tỉnh, thành phố phía Bắc, cùng đại diện một số ngân hàng và các tổ chức tài chính.

Ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại phát biểu tại Hội nghị.
Ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại cho biết, Luật quản lý nợ công số 20/2017/QH14 được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ 1/7/2018. Với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo Luật, Bộ Tài chính đã khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng 7 nghị định của Chính phủ để kịp ban hành đúng thời hiệu của luật. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo 6 nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo một nghị định về quản lý sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. 

Đến nay, 6 nghị định Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo đã được ban hành, bao gồm Nghị định 91/2018/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ; Nghị định 92/2018/NĐ-CP về quản lý và sử dụng quỹ tích luỹ trả nợ; Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về nghiệp vụ quản lý nợ công; Nghị định 94/2018/NĐ-CP về nghiệp vụ quản lý nợ công; Nghị định 95/2018/NĐ- CP quy định về phát hành, dăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán; Nghị định 97/2018/NĐ-CP cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Theo đánh giá của ông Long, các nghị định được xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn ban quy phạm pháp luật. Đồng thời, các nghị định này cũng hướng dẫn đầy đủ các trình tự, thủ tục có liên quan, đảm bảo thực hiện Luật đầy đủ, kịp thời, không đòi hỏi có hướng dẫn thêm.

“Riêng với nghị định về quản lý sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ, hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình xây dựng, trình Chính phủ ban hành” - ông Trương Hùng Long cho biết. 

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý nợ công đã trình bày những điểm mới của Luật Quản lý nợ công, và nội dung của 6 nghị định hướng dẫn. Theo ông Võ Hữu Hiển- Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, mục tiêu sửa đổi Luật Quản lý nợ công đảm bảo đồng bộ giữa chính sách quản lý nợ công với chính sách tài khoá, tiền tệ và đầu tư công; huy động vốn đầy đủ, kịp thời cho phát triển kinh tế xã hội; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, đảm bảo an toàn, bền vững nợ công; phân định rõ chức năng, quyền hạn của các cơ quan trong quản lý nợ công và tiếp cận chọn lọc thông lệ tốt của quốc tế.

Luật Quản lý nợ công gồm 10 Chương, 63 Điều, quy định về hoạt động quản lý nợ công bao gồm huy động, sử dụng vốn vay, trả nợ và các nghiệp vụ quản lý nợ công. Việc quản lý nợ công theo nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý và giao một cơ quan là Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chính.

Một trong những điểm thay đổi quan trọng tại Luật này so với trước đây là nhiệm vụ chủ trì, tổ chức, thực hiện vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài giao về Bộ Tài chính. Điều này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, đúng tinh thần, chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, Luật thu hẹp đối tượng cho vay lại và được bảo lãnh chính phủ; siết chặt điều kiện cho vay lại và điều kiện bảo lãnh chính phủ; tăng cường công tác thẩm định và đánh giá, quản lý rủi ro bảo lãnh chính phủ và cho vay lại. Bên cạnh đó, Luật bổ sung các quy định đảm bảo khả năng trả nợ công. Theo đó, huy động vốn vay trong khả năng trả nợ, bảo đảm các chỉ tiêu an toàn nợ công; các khoản vay mới chỉ được thực hiện sau khi đánh giá tác động đến quy mô , khả năng trả nợ; quy định cụ thể quản lý và xử lý rủi ro đối với nợ công. Gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng nợ công với trách nhiệm quản lý và sử dụng hiệu quả.

Dự kiến, trong cuối tháng 7 và đầu tháng 8, Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức hội nghị cho các đối tượng là nhà tài trợ nước ngoài và một hội nghị cho các địa phương phía Nam.