8 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1.208 nghìn tỷ đồng

Trần Huyền

Theo Bộ Tài chính, lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.208,2 nghìn tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán; trong đó, ngân sách trung ương ước đạt 84,8% dự toán, ngân sách địa phương ước đạt 86,4% dự toán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước tháng 8 và 8 tháng năm 2022 của Bộ Tài chính cho thấy, lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, thu nội địa ước đạt gần 954,6 nghìn tỷ đồng, bằng 81,1% dự toán, tăng 15,9% so cùng kỳ năm 2021.

Không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa đạt 80,2% dự toán, tăng 13,6% so với cùng kỳ, nếu loại trừ các yếu tố tác động của chính sách miễn, giảm, gia hạn, thì số thu thuế, phí nội địa không kể các khoản đột biến thì tăng 6,9% so cùng kỳ.

Đến hết tháng 8, có 02 khoản thu ước vượt dự toán là khoản thu về nhà, đất, đạt 107,7% và thu khác ngân sách, đạt 102,9%; 03 khoản thu đạt trên 90% dự toán là thu thuế thu nhập cá nhân, đạt 98,9%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản đạt 99,2% và thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác đạt 94%. Các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh chiếm 52% dự toán tổng số thu nội địa ước đạt 76,8% dự toán, tăng 11,2% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, vẫn còn 02 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường đạt 57,6% và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước đạt 50,9%.

Bộ Tài chính cho biết, xét theo sắc thuế, số thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2022 đạt khá so dự toán và tăng trưởng so cùng kỳ. Trong đó, thuế giá trị gia tăng 8 tháng ước đạt 69,3% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ; thuế tiêu thụ đặc biệt ước đạt 81,4% dự toán, tăng 16,1% so cùng kỳ; thuế tài nguyên ước đạt 81,5% dự toán, tăng 19,1% so cùng kỳ; thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 80,6% dự toán, tăng 6% so cùng kỳ năm 2021.

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 60/63 địa phương thực hiện thu nội địa 8 tháng đạt trên 68% dự toán; 49/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 14 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Tính đến hết ngày 15/8/2022, cơ quan thuế trong cả nước đã thực hiện 37,6 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 412,5 nghìn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp. Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính khoảng 35,5 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 7,7 nghìn tỷ đồng, giảm khấu trừ và giảm lỗ 27,8 nghìn tỷ đồng; đôn đốc thu hồi và xử lý nợ đọng thuế ước đến hết 8 tháng là 22,8 nghìn tỷ đồng.

Đối với thu từ dầu thô, nguồn thu này ước đạt gần 51,1 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm, bằng 181,2% dự toán, tăng 98,8% so cùng kỳ năm 2021. Giá dầu thanh toán bình quân 8 tháng đạt khoảng 107,3 USD/thùng, tăng 47,3 USD/thùng so dự toán, tăng 64,9% so cùng kỳ; sản lượng dầu thô thanh toán đạt 5,7 triệu tấn, bằng 81,4% kế hoạch.

Cũng trong 8 tháng đầu năm 2022, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 197,6 nghìn tỷ đồng, bằng 99,3% dự toán, tăng 21,5% so cùng kỳ năm 2021, trên cơ sở: tổng số thu thuế ước đạt 295,7 nghìn tỷ đồng, bằng 84% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 98 nghìn tỷ đồng, bằng 64,1% dự toán.

Hoạt động xuất nhập khẩu 8 tháng tăng trưởng tích cực; kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá có thuế lũy kế đến ngày 15/8/2022 đạt khoảng 97,9 tỷ USD, tăng 14,4% so cùng kỳ, trong đó kim ngạch các mặt hàng đóng góp số thu lớn cho ngân sách tăng mạnh như: dầu thô (tăng 42,3%), xăng dầu (tăng 112%), điện thoại và linh kiện (tăng 44,7%), sắt thép (tăng 15%), máy vi tính và sản phẩm điện tử (tăng 29,3%), hóa chất (tăng 18%),...

Trong 8 tháng, cơ quan hải quan tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu.

Tính đến ngày 15/8/2022, lực lượng hải quan đã thực hiện 1.826 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý thu vào ngân sách nhà nước gần 249,2 tỷ đồng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bắt giữ 9,93 nghìn vụ vi phạm với giá trị hàng hóa khoảng 4,17 nghìn tỷ đồng, xử lý thu vào ngân sách nhà nước 232,5 tỷ đồng.