VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
3 tháng đầu năm  2021, giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước dự kiến đạt trên 13%

3 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2021 qua Kho bạc Nhà nước dự kiến tăng khoảng 0,5% so với cùng kỳ năm 2020.

3 tháng đầu năm 2021, giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước dự kiến đạt trên 13%

Dự kiến đến hết tháng 3/2021, giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2021 qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đạt khoảng 58.290,5 tỷ đồng.

Thi đua xây dựng Kho bạc Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Thống kê cơ bộ cho thấy, đến hết tháng 3/2021, giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2021 qua hệ thống Kho bạc Nhà nước dự kiến đạt khoảng 58.290,5 tỷ đồng, bằng 13,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua hệ thống Kho bạc (trên 434.797 tỷ đồng).

Kết quả giải ngân này tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2020 (đến hết ngày 31/3/2020, lũy kế vốn đầu tư năm 2020 giải ngân là trên 58.073 tỷ đồng, đạt 12,9% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Lũy kế giải ngân vốn đầu tư kéo dài năm 2020 sang năm 2021 qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đến hết tháng 3/2021 cũng dự kiến đạt trên 2.392 tỷ đồng, bằng 4,4% kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang (54.932 tỷ đồng).

Để kịp thời hỗ trợ, thúc đẩy việc triển khai kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, từ nay đến cuối năm 2021, Kho bạc Nhà nước sẽ tập trung ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động nghiệp vụ; nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; quán triệt toàn hệ thống thực hiện nghiêm Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước... Qua đó, tạo thuận lợi tối đa cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong quá trình thanh toán, giải ngân vốn với Kho bạc.

Lũy kế giải ngân vốn đầu tư kéo dài năm 2020 sang năm 2021 qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đến hết tháng 3/2021 dự kiến đạt trên 2.392 tỷ đồng, bằng 4,4% kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang (54.932 tỷ đồng).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM