VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính trả lời cử tri về điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính trả lời cử tri về điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Bình Định gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về kiến nghị nghiên cứu, điều chỉnh một số bất cập của Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) như: mức giảm trừ gia cảnh, mức giảm trừ đối với người phụ thuộc hiện nay đã không còn phù hợp với thực tiễn...

Bộ Tài chính trả lời cử tri về kiến nghị khấu trừ thuế GTGT đối với đạm Urê

Bộ Tài chính trả lời cử tri về cấp kinh phí trang bị hệ thống ghi âm, ghi hình trong hoạt động điều tra

Bộ Tài chính trả lời cử tri về mức thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất

Bộ Tài chính trả lời cử tri về phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước

Theo Bộ Tài chính, ngày 21/11/2007, Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ 2 đã thông qua Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009, tại Điều 19 Luật Thuế TNCN quy định mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng.

Trong quá trình thực hiện, Luật thuế TNCN đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 26/2012/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013.

Theo đó, tại khoản 4 Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 đã sửa đổi nâng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế lên 9 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc lên 3,6 triệu đồng/tháng; đồng thời, quy định: “Trường hợp Chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo”.

Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 nêu trên, ngày 02/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Theo đó, nâng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/tháng và đối với mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới điều chỉnh này, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công 17 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) hay 22 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc) cũng chưa phải nộp thuế TNCN. Trường hợp cá nhân có thu nhập lớn hơn các mức nêu trên (17 triệu đồng/tháng, 22 triệu đồng/tháng) thì số thuế phải nộp cũng rất nhỏ so với thu nhập của cá nhân.

Việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN sẽ góp phần giảm bớt nghĩa vụ cho người nộp thuế, số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng đang nộp thuế TNCN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM