VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế theo hướng thiết thực, hiệu quả

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cục Thuế TP. Hà Nội:

Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế theo hướng thiết thực, hiệu quả

Nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư, thời gian qua, Cục Thuế TP. Hà Nội đã luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, hiện đại hóa quản lý thu thuế, giúp cơ quan thuế, người nộp thuế giảm chi phí và thời gian.

Cục Thuế Hà Nội đặt lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử

Năm 2021, Cục Thuế Hà Nội phấn đấu thu vượt dự toán ít nhất 3%

Cục Thuế Hà Nội: Năm 2020, thu ngân sách đạt 102,1% dự toán

Cục Thuế Hà Nội làm việc với các doanh nghiệp nợ thuế

Để việc cải cách hành chính thuế ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn về hệ thống chính sách thuế, phí, lệ phí theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm thủ tục hành chính, góp phần vào kết quả chung của ngành Thuế, giúp giảm số giờ thực hiện thủ tục hành chính, số lần khai thuế của người nộp thuế.

Đồng thời, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng phối hợp với các ngành, các cấp tiếp tục duy trì, thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông”, tiến tới “một cửa liên thông điện tử”; phối hợp với các sở, ngành, chính quyền các quận, huyện, thị xã để kết nối, tạo cơ sở dữ liệu tập trung để phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của từng ngành và của Thành phố.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng duy trì và đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4 ở tất cả các khâu trong quá trình quản lý thuế, từ khâu đăng ký thuế, tuyên truyền hỗ trợ chính sách thuế (trao đổi thông tin với người nộp thuế bằng phương thức điện tử, giúp việc trao đổi, hỗ trợ người nộp thuế được nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện), kê khai nộp, hoàn thuế điện tử đến hỗ trợ biên lai hóa đơn điện tử. Nhờ đó, số lượng tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn đạt gần 99%, tiếp tục là một trong những đơn vị có kết quả dẫn đầu cả nước…

Có thể khẳng định, kết quả triển khai cải cách hành chính thuế, hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế TP. Hà Nội đã được cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế ghi nhận, đánh giá cao. Theo kết quả khảo sát, có khoảng trên 75% người nộp thuế hài lòng và rất hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan thuế trên địa bàn Thành phố.

Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đổi mới phương thức tuyên truyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc thực thi, chính sách pháp luật thuế, qua đó giúp doanh nghiệp, người nộp thuế duy trì ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, duy trì thường xuyên hoạt động đối thoại doanh nghiệp để lắng nghe, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp, người nộp thuế. Đẩy mạnh các phương án tiếp nhận công văn và trả kết quả thủ tục hành chính qua đường bưu chính hoặc điện tử. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua các dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Ngoài ra, đơn vị tiếp tục rà soát các quy trình quản lý thuế và ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của hoạt động quản lý thuế, trong giải quyết thủ tục hành chính thuế và quản lý nội ngành, hướng tới chuyển đối số một cách toàn diện. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh việc cung ấp các dịch vụ thuế điện tử (đặc biệt đối với hộ cá nhân kinh doanh).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM