VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

KBNN tăng cường thực hiện việc kiểm tra đo nhiệt độ và thực hiện việc rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi làm việc.

Kho bạc Nhà nước tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có Công điện số 22/CĐ-KBNN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện ngay các công việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2020

Kho bạc Nhà nước tăng cường phát hành trái phiếu Chính phủ theo phương thức đấu thầu

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh phát hành trái phiếu chính phủ theo phương thức đấu thầu

Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 và Công văn số 1666/TTg-KGVX ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tại Công điện số 22/CĐ-KBNN, Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện ngay một số công việc liên quan đến công tác này, cụ thể:

Công điện số 22/CĐ-KBNN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về phòng, chống dịch Covid-19, chú trọng truyền thông về thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế).

Một là, tiếp tục, phổ biến quán triệt công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 và Công văn số 1666/TTg-KGVX ngày 26/11/2020, các chỉ đạo của KBNN và các cấp chính quyền địa phương; trong đó, lưu ý thực hiện tốt các công việc như: Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; tạm dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

Hai là, đối với những đơn vị, bộ phận thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng giao dịch, Thủ trưởng các đơn vị quán triệt công chức phải đeo khẩu trang khi giao dịch với khách hàng, thường xuyên rửa tay, sát khuẩn tay sau khi giao dịch; đồng thời, đề nghị khách hàng giao dịch đeo khẩu trang và sát khuẩn tay khi thực hiện giao dịch.

Thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Ba là, thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về phòng, chống dịch Covid-19, chú trọng truyền thông về thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế); cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế tự nguyện, Bluezone.

Cùng với các biện pháp nêu trên, Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu đối với KBNN TP. Hồ Chí Minh: cần theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên phạm vi Thành phố để có biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời, phù hợp, đảm bảo duy trì tốt hoạt động của KBNN trên địa bàn; có phương án, kịch bản để ứng phó kịp thời với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra tại đơn vị.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM