VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm 2020, Cục Thuế Thái Nguyên thu ngân sách vượt dự toán 1.771 tỷ đồng

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban lãnh đạo Cục Thuế Thái Nguyên.

Năm 2020, Cục Thuế Thái Nguyên thu ngân sách vượt dự toán 1.771 tỷ đồng

Dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, đồng lòng nhất trí cao và chấp hành tốt nghĩa vụ thuế của người dân và doanh nghiệp, năm 2020, Cục Thuế Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao,

Cục Thuế Thái Nguyên: 10 tháng thu ngân sách tăng 22% dự toán

Cục Thuế Thái Nguyên sắp chạm “vạch đích“

Cục Thuế Thái Nguyên thu ngân sách vượt 58% so dự toán

Cục Thuế Thái Nguyên thu ngân sách 7 tháng đạt 96% dự toán

Kết thúc năm 2020, số thu ngân sách của Cục Thuế Thái Nguyên đã thực hiện được 13.118 tỷ đồng, vượt 1.771 tỷ đồng so với dự toán Bộ Tài chính giao, vượt 763 tỷ đồng so với dự toán Tỉnh giao. Để đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên, Cục Thuế Thái Nguyên đã quyết liệt triển khai các giải pháp sau:

Thứ nhất,  sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; Sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các địa phương trong công tác quản lý thu ngân sách; Sự đồng hành của các tổ chức trong Hiệp hội doanh nghiệp và nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân; sự quyết tâm, đoàn kết với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mức cao nhất của toàn ngành Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Thứ hai, năm 2020, với dấu ấn thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân; sự tích cực triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội và của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ kép "vừa đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch covid-19, vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh".

Thứ ba, trong năm 2020, Cục Thuế Thái Nguyên đã tổ chức triển khai hiệu quả một số giải pháp đột phá trong công tác quản lý thu ngân sách như:- Giao trách nhiệm cụ thể đến từng đồng chí Lãnh đạo Cục phụ trách địa bàn, đơn vị thu, chỉ đạo trực tiếp đối với từng chỉ tiêu thu, cán bộ thu, có địa chỉ thu cụ thể theo từng tháng để bám sát, đôn đốc thực hiện.  

Lãnh đạo Cục Thuế trực tiếp chỉ đạo và đôn đốc các Phòng, Chi cục Thuế rà soát, tăng cường các biện pháp khai thác nguồn thu mới như: Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; thuế TNDN của các Tổng Công ty, Tập đoàn ở Trung ương điều tiết về ngân sách tỉnh; làm việc với Tổng cục Thuế để hướng dẫn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các đơn vị do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép và thông báo;

Đồng thời, tham mưu với Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo Tổng cục Thuế làm việc với Tập đoàn Samsung để động viên, đôn đốc doanh nghiệp tăng cường thu nộp cho ngân sách tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo và tham mưu với Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…

Với các giải pháp mang tính đột phá trên, đến hết ngày 31/12/2020 Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã bù đắp được hoàn toàn các chỉ tiêu còn khó khăn của những tháng đầu năm, hoàn thành vượt mức dự toán cả năm, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch thu toàn tỉnh theo đúng tinh thần “không ép” trong quản lý thu theo đúng Chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ của năm với nhiều khó khăn và thách thức, tác động lớn đến tình hình thực hiện nhiệm vụ; là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đặc biệt là năm cuối thực hiện chỉ tiêu thu NSNN giai đoạn 2015-2020 với mục tiêu thu ngân sách (trừ tiền sử dụng đất) tăng bình quân 16%/năm.

 Song, với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, vận dụng trí tuệ và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo Cục Thuế theo sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; Sự đồng hành, vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp, người nộp thuế và sự nỗ lực đóng góp công sức của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành, năm 2020 Cục Thuế Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Thái Nguyên.

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM