VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Ngành Dự trữ Nhà nước: Quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay  từ những tháng đầu năm 2021

3 tháng đầu năm 2021, Tổng cục DTNN đã tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng hàng nhập kho, theo dõi nắm bắt diễn biến chất lượng hàng hóa trong quá trình lưu kho.

Ngành Dự trữ Nhà nước: Quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm 2021

Ngay từ những ngày đầu, tuần đầu của năm 2021, Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã chỉ đạo, lãnh đạo toàn Ngành vào cuộc mạnh mẽ, quyết tâm triển khai nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và đúng kế hoạch đã đề ra.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước luôn thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Tạo nền tảng phát triển vững bền

Ngành Dự trữ Nhà nước khơi dậy khát vọng cho những thắng lợi mới

Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến DTQG

Xây dựng cơ chế, chính sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Lãnh đạo Tổng cục DTNN quan tâm chỉ đạo chú trọng triển khai ngay từ những tháng đầu năm 2021, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý trong triển khai nhiệm vụ được giao. Trong đó, riêng trong quý I/2021, Tổng cục DTNN đã tập trung rà soát, sửa đổi, hoàn thiện dự thảo một số nghị định, thông tư để trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Cụ thể, Tổng cục DTNN đã báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia (DTQG) theo Tờ trình Chính phủ số 30/TTr-BTC ngày 16/3/2021.

Đồng thời, trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 286/QĐ-BTC ngày 11/3/2021 của Bộ Tài chính phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về “Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”.

Tổng cục DTNN cũng đã hoàn thiện dự thảo trình Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng DTQG do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý (thay thế Thông tư số 160/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015) và Thông tư quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng DTQG, do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý (thay thế Thông tư số 161/TT-BTC ngày 15/10/2015).

Bên cạnh đó, giải trình ý kiến của Bộ Tài chính, hoàn thiện dự thảo để gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị khoan cắt DTQG; xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh DTQG...

Chủ động xuất, nhập hàng DTQG

Bên cạnh việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, Tổng cục DTNN cũng chỉ đạo các Cục DTNN khu vực thực hiện tốt công tác xuất, nhập hàng DTQG theo kế hoạch năm 2021. Triển khai nhiệm vụ này, các Cục DTNN khu vực đã chủ động xây dựng phương án xuất cấp lương thực không thu tiền theo Quyết định của Tổng cục DTNN.

Đến ngày 8/4/2021, Tổng cục DTNN đã ban hành quyết định giao các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp 51.187 tấn gạo. Trong đó, Tổng cục đã hoàn thành việc xuất cấp gạo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu cho 14 tỉnh là 9.083 tấn gạo; Hoàn thành xuất cấp giáp hạt đầu năm 2021 là 3.334 tấn gạo cho 6 tỉnh; Hoàn thành xuất cấp dự án trồng rừng 1.514 tấn gạo cho tỉnh Thanh Hóa; Hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2020-2021 là 37.257 tấn gạo cho 45 tỉnh. Ngoài ra, Tổng cục đã trình Bộ Tài chính ban hành quyết định xuất, cấp bổ sung tổng số 1.133,702 tấn gạo cho 6 tỉnh gồm: Sơn La, Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lâm Đồng để hỗ trợ bổ sung gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2020-2021.

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN đã ban hành quyết định giao cho các Cục DTNN khu vực triển khai xuất cấp 1.454,5 tấn muối ăn không thu tiền, trị giá khoảng 3 tỷ đồng, để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai năm 2020. Cụ thể, ngày 12/3/2021, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên thực hiện đóng bao để xuất cấp 815 tấn muối ăn cho người dân tỉnh Quảng Bình (thời gian thực hiện đến ngày 31/5/2021). Cũng trong ngày 12/3/2021, Tổng cục giao Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh thực hiện cấp 639,5 tấn muối ăn cho người dân tỉnh Hà Tĩnh (thời gian thực hiện đến ngày 30/4/2021)...

Từ đầu năm đến nay, các Cục DTNN khu vực đã xuất 18 bộ máy phát điện loại 30KVA cho tỉnh Quảng Nam, để khắc phục hậu quả mưa lũ trong năm 2020; giá trị khoảng 4,5 tỷ đồng (thực hiện trong tháng 01/2021). Đồng thời, tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu gồm: 120 bộ máy phát điện các loại; 158 bộ xuồng cao tốc các loại; 100 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ; 20 bộ thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh; 130 bộ thiết bị khoan phá bê tông đang đánh giá hồ sơ dự thầu...

Trong quý I/2021, Tổng cục DTNN cũng đã trình Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hàng DTQG hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai năm 2020 và xuất cấp hóa chất khử khuẩn cho các bộ, địa phương phòng, chống dịch Covid-19; Ban hành quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch DTQG năm 2021 cho các Cục DTNN khu vực và văn bản hướng dẫn thực hiện...

Về nhập lương thực kế hoạch năm 2021, các Cục DTNN khu vực đã phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 2/2021 và mở thầu ngày 5/3/2021 theo kế hoạch. Đến nay, tất cả các gói thầu đã có nhà thầu trúng thầu cung cấp 190.000 tấn gạo và các đơn vị đang tiến hành hoàn thiện ký kết hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu.

Đồng thời, Tổng cục đã phê duyệt mở kho mua 9.000 tấn thóc tại khu vực Nam Bộ từ ngày 01/3/2021 đến 30/4/2021 cho các Cục DTNN khu vực, gồm: TP. Hồ Chí Minh 2.000 tấn; Đông Nam Bộ 2.000 tấn; Cửu Long 1.500 tấn; Tây Nam Bộ 3.500 tấn. Thống kê cho thấy, đến ngày 17/3/2021, các Cục DTNN khu vực đã thực hiện đạt 59% kế hoạch.

Đối với công tác nhập vật tư, thiết bị DTQG, trong quý I/2021, Tổng cục DTNN tiếp tục phối hợp với nhà thầu trúng thầu, để triển khai nhập kho các mặt hàng theo các hợp đồng ký năm 2020, gồm: 68.000 chiếc phao tròn cứu sinh còn lại; 50 bộ máy phát điện loại 50KVA; 100 bộ máy bơm nước chữa cháy và 20 bộ máy phát điện loại 150KVA (ký hợp đồng ngày 17/3/2021).

Tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng nhập kho

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Tổng cục DTNN đã tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng hàng nhập kho, kiểm tra trước thời gian hết hạn bảo hành; theo dõi nắm bắt diễn biến chất lượng hàng hóa trong quá trình lưu kho.

Đầu tháng 3/2021, Tổng cục DTNN đã thành lập 3 Đoàn kiểm tra hàng DTQG và việc quản lý, sử dụng kho DTQG của một số Chi cục DTNN trực thuộc 9 cục DTNN khu vực. Đồng thời, khẩn trương nghiêm túc báo cáo Thanh tra Bộ Tài chính công tác xử lý sau thanh tra của Tổng cục DTNN năm 2020...

Cùng với đó, Tổng cục cũng đã hoàn thiện gửi lấy ý kiến của UBND tỉnh Hà Giang về dự thảo Kết luận thanh tra công tác xuất cấp hàng DTQG không thu tiền; công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng, bảo quản hàng DTQG cứu trợ, hỗ trợ tại tỉnh Hà Giang, các đơn vị xuất cấp hàng DTQG, các đơn vị tiếp nhận hàng DTQG và các đơn vị liên quan...

Quyết liệt triển khai nhiệm vụ

Nhiệm vụ đặt ra trong quý II và cả năm 2021 còn rất nặng nề trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Tổng cục DTNN cho biết sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành chủ động bám sát tiến độ, chất lượng, tiếp tục đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Cụ thể, trong quý II/2021, Tổng cục tiếp tục triển khai xây dựng các đề án văn bản quy phạm pháp luật theo tiến độ như: Quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Hoàn thiện Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị khoan cắt DTQG để đến tháng 6/2021, trình Bộ Tài chính ban hành; Hoàn thiện Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh DTQG để tháng 6-7/2021, lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý, chuyên gia...

Bên cạnh đó, Tổng cục thực hiện xuất hàng DTQG cho các địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai xuất cấp vật tư, thiết bị theo quyết định cấp có thẩm quyền; Triển khai công tác mua lương thực theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; Tổ chức đấu thầu các mặt hàng thuộc kế hoạch năm trước chuyển sang và kế hoạch năm 2021; Theo dõi, thẩm định phương án phân bổ kế hoạch và dự toán của các bộ, ngành quản lý hàng DTQG; theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch DTQG tại các đơn vị...

Đồng thời, tiếp tục tổng hợp ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra công tác xuất cấp hàng DTQG không thu tiền; công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng, bảo quản hàng DTQG cứu trợ, hỗ trợ tại tỉnh Hà Giang, các đơn vị xuất cấp hàng DTQG, các đơn vị tiếp nhận hàng DTQG và các đơn vị liên quan; thực hiện thanh tra tại UBND tỉnh Sơn La.

Thanh toán giải ngân cho các nhà thầu sau khi có quyết định phê duyệt dự án hoàn thành của cấp quyết định đầu tư đối với các dự án Tân Hiệp, Bến Cát, Quảng Bình, Gia Lai. Hoàn thành lắp đặt, cài đặt, tích hợp hệ thống giám sát tập trung kho hàng DTQG tại các đơn vị của Tổng cục DTNN; triển khai diện rộng chương trình phần mềm kế toán nội bộ...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM