VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tiết kiệm khoảng 3.282 triệu USD nhờ cải thiện chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng cục Hải quan:

Tiết kiệm khoảng 3.282 triệu USD nhờ cải thiện chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

Tổng cục Hải quan vừa có thông báo kết quả khảo sát chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới năm 2020. Theo khảo sát, nhờ giảm thời gian thực hiện thủ tục thông quan đối với hàng hóa xuất và nhập khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam đã tiết kiệm được tổng cộng khoảng 730.4 triệu giờ, tương đương khoảng 981 triệu USD chi phí gián tiếp và khoảng 2.301 triệu USD chi phí trực tiếp.

Tổng cục Hải quan cảnh báo hành vi gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Hải quan hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021

Tổng cục Hải quan là cơ quan đầu mối triển khai Chương 4 của Hiệp định UKVFTA

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Hải quan

Cụ thể, theo kết quả khảo sát của Tổ công tác liên ngành về Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới năm 2019 và 2020, thì tổng thời gian trung bình thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới (bao gồm thời gian thực hiện các thủ tục tại cửa khẩu và thời gian chuẩn bị hồ sơ theo cách tính của Ngân hàng Thế giới tại Báo cáo Môi trường kinh doanh) đối với hàng xuất khẩu năm 2020 là 38.4 giờ, giảm 57.38 giờ so với năm 2019 (95.78 giờ). Tổng chi phí trung bình thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới đối với hàng xuất khẩu năm 2020 là 338 USD, giảm 81.72 USD so với năm 2019 (419.72 USD).

Trong đó, thời gian trung bình thực hiện các thủ tục tại cửa khẩu đối với hàng xuất khẩu năm 2020 là 28.3 giờ, giảm 22.58 giờ; thời gian chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu là 10.1 giờ, giảm 34.8 giờ so với kết quả năm 2019. Chi phí trung bình thực hiện các thủ tục tại cửa khẩu đối với hàng xuất khẩu là 266.76 USD, giảm 15.52 USD; chi phí trung bình chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu là 71.24 USD, giảm 66.2 USD so với kết quả năm 2019.

Tổng thời gian trung bình thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới đối với hàng nhập khẩu năm 2020 là 54.8 giờ, giảm 48.88 giờ so với năm 2019 (103.68 giờ); Tổng chi phí trung bình thực hiện thủ tục thương mại qua biên đối với hàng nhập khẩu năm 2020 là 313.17 USD, giảm 256.41 USD so với năm 2019.

Trong đó, thời gian trung bình thực hiện các thủ tục tại cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu năm 2020 là 27.17 giờ, giảm 20.83 giờ; thời gian trung bình chuẩn bị hồ sơ nhập khẩu là 27.63 giờ, giảm 28.05 giờ so với kết quả năm 2019. Chi phí trung bình thực hiện các thủ tục tại cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu năm 2020 là 214.23 USD, giảm mạnh 195.65 USD so với năm 2019; chi phí trung bình chuẩn bị hồ sơ nhập khẩu là 98.94 USD, giảm 60.76 USD so với năm 2019.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, một trong những nguyên nhân quan trọng giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục thương mại qua biên giới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc "điện tử hóa" các chứng từ (các chứng từ kiểm tra chuyên ngành được gửi qua Hệ thống Một cửa quốc gia), áp dụng C/O điện tử…, đặc biệt là quy định về nộp chứng từ điện tử trong thực hiện thủ tục hải quan theo Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Các doanh nghiệp cho biết, việc nộp chứng từ điện tử thay thế chứng từ giấy đã giúp tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí cho việc chuẩn bị hồ sơ cũng như thực hiện thủ tục thông quan như: chi phí in ấn hồ sơ, thời gian và chi phí đi lại của nhân viên làm thủ tục,…

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng số tờ khai nhập khẩu năm 2020 của Việt Nam là khoảng 6.75 triệu tờ khai, tổng số tờ khai xuất khẩu của Việt Nam là khoảng 6.98 triệu tờ khai.

Theo kết quả khảo sát, nếu tính thời gian trung bình thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới cho mỗi lô hàng tương ứng với mỗi tờ khai thì năm 2020 các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã tiết kiệm được tổng cộng khoảng 730.4 triệu giờ, tương ứng với khoảng 981 triệu USD chi phí gián tiếp và khoảng 2.301 triệu USD chi phí trực tiếp, tổng cộng tiết kiệm được khoảng 3.282 triệu USD cho hoạt động xuất nhập khẩu so với năm 2019.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM