VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tổng cục Thuế đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2

Đến hết ngày 10/5, doanh nghiệp, tổ chức đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử đạt tỷ lệ 56,7%.

Tổng cục Thuế đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2

Mới đây, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã có Công điện số 05/CĐ-TCT gửi cục trưởng cục thuế cấp tỉnh, thành phố, thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2 trên toàn quốc.

Phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử

Triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2: Các địa phương quyết liệt vào cuộc

Hệ thống hóa đơn điện tử của ngành Thuế bảo đảm kết nối với các bộ, ngành

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai hóa đơn điện tử

Ngành Thuế cam kết hoàn thành 100% doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử

Công điện nêu rõ, theo Thông báo số 110/TB-TCT, Tổng cục Thuế giao 57 cục thuế tỉnh, thành phố triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2 có lộ trình triển khai phù hợp, đảm bảo đến hết ngày 10/5 hoàn thành tối thiểu 50%, đến hết ngày 31/5 hoàn thành 90% và đến hết ngày 30/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo số liệu giám sát đối với 57 tỉnh, thành phố đến hết ngày 10/5 cho thấy, số lượng doanh nghiệp, tổ chức đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử là 175.948 đơn vị, đạt tỷ lệ 56,7%; có 38/57 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hoàn thành trên 50%. Trong đó, một số tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cao như Quảng Trị, Thái Nguyên, Quảng Bình. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế biểu dương các địa phương đã nỗ lực, quyết tâm triển khai hóa đơn điện tử theo đúng lộ trình. 

Tuy nhiên, số liệu giám sát cũng cho thấy, đến hết ngày 10/5 vẫn còn 19/57 tỉnh, thành phố có tỷ lệ thực hiện dưới 50%. Trước tình hình đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng cục thuế 19 tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin và các vụ, cục liên quan thuộc Tổng cục Thuế, chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai hiệu quả hoá đơn điện tử trên địa bàn.

Phấn đấu đảm bảo đến hết ngày 31/5 hoàn thành 90% và đến hết ngày 30/6 hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng lộ trình Tổng cục Thuế đã chỉ đạo tại Thông báo số 110/TB-TCT.

Ngày 12/5 vừa qua, nhằm phát huy thành tích và truyền thống thi đua sôi nổi của ngành Thuế, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1531/TCT-TCCB kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần thi đua, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Phong trào thi đua diễn ra từ nay đến hết 30/6, nội dung thi đua tập trung vào việc triển khai có hiệu quả 13 nhiệm vụ đối với Tổng cục Thuế và 15 nhiệm vụ đối với cục thuế được giao tại Quyết định số 273/QĐ-TCT về kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn hai tại 57 tỉnh, thành phố.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM