VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Xuất cấp nhà bạt, máy phát điện cho tỉnh Tây Ninh phòng, chống dịch COVID-19

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Xuất cấp nhà bạt, máy phát điện cho tỉnh Tây Ninh phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 27/9/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1624/QĐ-TTg về việc xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Tây Ninh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

[Infographics] Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp vật tư, sẵn sàng ứng phó với thiên tai

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ đã bàn giao hơn 500 tấn gạo cho tỉnh Bạc Liêu

Tổng cục Dự trữ Nhà nước quán triệt thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Tây Ninh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Bộ Tài chính xuất cấp cho tỉnh Tây Ninh 15 bộ nhà bạt, gồm 7 bộ loại 16,5 m2 và 8 bộ loại 24,75 m2; 01 máy phát điện loại 136-150 KVA.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, UBND tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Đồng thời, UBND tỉnh Tây Ninh tiếp nhận, phân bổ và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng số hàng dự trữ quốc gia nêu trên theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM