Bà Rịa - Vũng Tàu: Mạnh tay với chây ỳ nợ thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Ông Nguyễn Minh Cường, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Cục Thuế đã thực hiện nhiều giải pháp quản lý nợ thuế, trong đó đã thực hiện cưỡng chế theo quy định đối với các trường hợp chây ỳ, nhờ đó nợ thuế giảm mạnh trong năm 2016.

Bộ phận “một cửa” Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bộ phận “một cửa” Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sang năm 2017, Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả của các giải pháp mạnh đã áp dụng từ năm trước. 

Nợ thuế giảm 7,8% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ước tổng nợ thuế đến thời điểm 31/12/2916 (không bao gồm nhóm nợ thuế đang chờ điều chỉnh) là 1.250 tỷ đồng, giảm 106 tỷ đồng so với nợ thuế tại thời điểm 31/12/2015, tương ứng giảm 7,8%. Loại trừ khoản nợ khó thu, nợ chờ xử lý theo Công văn số 161/TCT-QLN về việc giao chỉ tiêu nợ năm 2016, thì nợ có khả năng thu của toàn Cục Thuế ước khoảng 503 tỷ đồng, chiếm 2,29% so với tổng thu ước thực hiện năm 2016 (21.912 tỷ đồng).

Ngoài ra, Cục Thuế cũng đã thực hiện đối chiếu, xử lý, điều chỉnh cho hơn 1.000 người nộp thuế có nợ sai, nợ ảo với số tiền gần 400 tỷ đồng. Số đơn vị có nợ sai, nợ ảo đã giảm; người nộp thuế trên địa bàn tỉnh thực hiện các công tác kê khai thuế, nộp thuế ngày càng chính xác. Theo ông Nguyễn Minh Cường, sau kỳ hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nợ thuế, số lượng người nộp có tiền thuế nợ ảo phát sinh không đáng kể và đều được xử lý kịp thời. Kết hợp với việc đối chiếu số liệu, Cục Thuế đã đôn đốc người nộp thuế có yêu cầu đối chiếu nộp ngay những khoản nợ thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN), kết quả đã thu được gần 300 tỷ đồng tiền thuế nợ thông qua biện pháp này.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cho biết, đã rất cương quyết đối với các trường hợp cố tình chây ỳ nợ thuế, bằng việc cưỡng chế tài khoản và cưỡng chế hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế.

“Đối với một số đơn vị nợ thuế lớn, cơ quan thuế đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế mà người nộp thuế vẫn chưa thực hiện nộp tiền nợ thuế vào NSNN, chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan thuế quản lý trực tiếp kiểm soát dòng tiền, khi doanh nghiệp chuyển nhượng, xuất bán có liên quan đến tài sản của đơn vị sẽ thực hiện xem xét, xử lý thu hồi tiền nợ thuế”, ông Cường cho biết.    

Cương quyết cưỡng chế nếu chây ỳ nợ thuế

Nói về các giải pháp mà Cục Thuế thực hiện trong thu hồi nợ thuế năm 2017, lãnh đạo Cục Thuế cho biết đã tham mưu cho Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp NSNN, UBND các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp thực hiện đôn đốc thu nộp NSNN. Cục Thuế kêu gọi sự vào cuộc của các cấp, các bộ ngành, đoàn thể tham gia công tác thu nợ thuế.

Cùng với đó, cơ quan thuế phối hợp cơ quan công an để trao đổi thông tin, điều tra làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, thực hiện xử lý nghiêm các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cố ý chiếm đoạt tiền thuế phải nộp vào NSNN.

“Đối với các khoản thu về đất, chúng tôi sẽ phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính rà soát đối với các trường hợp đang sử dụng đất thuê, nhưng chưa có hợp đồng và chuyển thông tin địa chính để cơ quan thuế xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính; xác định đơn giá thuê đất và điều chỉnh đơn giá thuê đất hết hạn ổn định phải điều chỉnh;  xử lý nợ tiền sử dụng đất của các tổ chức được giao đất trên địa bàn tỉnh”, ông Cường chia sẻ.

Cục Thuế cũng sẽ tiếp tục phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cùng các phương tiện thông tin đại chúng khác để công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế lớn, cố tình chây ỳ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

“Hàng tháng ngay sau ngày khóa sổ, kết xuất danh sách nợ thuế, tập trung rà soát và đốc thu ngay các khoản nợ mới phát sinh, tránh tình trạng để tuổi nợ dài gây khó khăn trong việc thu nợ thuế. Đối với các trường hợp thuộc diện cưỡng chế, kiên quyết cưỡng chế theo quy định”, ông Cường nói.