VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn TP. Hà Nội

Hiện nay, số HSSV tham gia BHYT trên địa bàn TP. Hà Nội mới đạt tỷ lệ 96,07%.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn TP. Hà Nội

Ngày 14/9/2020, UBND TP. Hà Nội ban hành Công văn số 4445/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

8 tháng đầu năm, số thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt 60,34% so với kế hoạch

Phát triển bảo hiểm xã hội bắt buộc gặp khó vì Covid-19

Truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội: Đúng và trúng nhóm chủ thể tiềm năng

Nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, 7 doanh nghiệp, đơn vị bị đề nghị xử lý hình sự

Theo đó, với quyết tâm đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2020-2021, UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện tốt công tác BHYT HSSV; giao chỉ tiêu tỷ lệ HSSV tham gia BHYT cho từng trường và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.

Công văn số 4445/UBND-KGVX nêu rõ, hiện nay, số HSSV tham gia BHYT trên địa bàn TP. Hà Nội mới đạt tỷ lệ 96,07%. Để thực hiện tốt chính sách BHYT và bảo đảm 100% HSSV tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, đến năm 2025, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95%, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT.

Tuyên truyền tính nhân văn, ý nghĩa nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng, trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT, nhất là việc được Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo quyền lợi và mức hưởng trong quy định, đặc biệt là các bệnh nặng, chi phí cao và trong tình hình dịch bệnh khó lường.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện BHYT HSSV, đồng thời, để cha mẹ học sinh và HSSV thấy rõ trách nhiệm tham gia BHYT là bắt buộc theo quy định của Luật BHYT. 

UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện tốt công tác BHYT HSSV theo quy định của Luật BHYT. Giao chỉ tiêu tỷ lệ HSSV tham gia BHYT cho từng trường và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.

Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện BHYT HSSV theo Luật BHYT phải đảm bảo đạt 100% HSSV tham gia. Đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một tiêu chí đánh giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể và người đứng đầu các phòng giáo dục và đào tạo, các trường học trực thuộc.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác y tế trường học. Triển khai và duy trì các mô hình điểm góp phần nâng cao sức khỏe học sinh và phòng chống bệnh tật trong trường học.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM