VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT ở mức cao nhất

Đến hết tháng 11/2021, toàn quốc có 15.909.860 người tham gia BHXH, đạt 31,96% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT ở mức cao nhất

Nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam trong tháng 12/2021 là phải tập trung, quyết liệt thực hiện đồng bộ giải pháp thu, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao ở mức cao nhất. Đó là yêu cầu của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tại Hội nghị giao ban cơ quan tháng 12/2021 diễn ra ngày 3/12/2021.

Giải pháp giảm thiểu tình trạng người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Nâng cao hiệu quả thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội

Hà Nội thu hút hơn 54 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Chuyển biến tích cực trong phát triển BHXH, BHYT

Theo BHXH Việt Nam, đến hết tháng 11/2021, toàn quốc có 15.909.860 người tham gia BHXH, đạt 31,96% lực lượng lao động trong độ tuổi và đạt 89,91% kế hoạch được giao. Trong đó có 14.624.240 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 91,7% kế hoạch; 1.285.620 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 73,56% kế hoạch; 12.931.492 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt 25,98% lực lượng lao động.

Về phát triển BHYT, theo thống kê của BHXH Việt Nam, đến hết tháng 11/2021, toàn quốc có 83.717.784 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 85,77% dân số và đạt trên 93% kế hoạch.

Tổng số thu BHXH, BHYT đạt 343.590 tỷ đồng, bằng 84,58% kế hoạch được Chính phủ giao (trong tháng 12/2021, toàn Ngành còn phải thu khoảng 62.633 tỷ đồng); số nợ BHXH, BHYT là 27.143 tỷ đồng, bằng 6,79% so với số phải thu.

Như vậy, số người tham gia BHXH, BHYT trong tháng 11 có sự tăng trưởng ấn tượng so với tháng 10/2021. Tuy nhiên, ước tính trong tháng 12, số người cần phải phát triển BHXH để đạt kế hoạch đề ra còn rất lớn (khoảng trên 1,7 triệu người tham gia BHXH, trong khi số người cần phát triển BHYT còn trên 6,2 triệu người). Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn khi chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm.

Đạt được kết quả trên là do BHXH Việt Nam đã hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố giải quyết vướng mắc trong việc thu BHXH, BHYT đối với người lao động trong thời gian ngừng việc có hưởng tiền lương ngừng việc; bám sát các kế hoạch thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam để tập trung, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2021…

Cùng với đó, BHXH các địa phương đã tập trung vào một số giải pháp phát triển đối tượng như: Nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn để thông tin đến người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc chấm dứt hợp đồng lao động quay trở lại làm việc, tiếp tục tham gia BHXH, BHYT; Tích cực rà soát dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp để phát triển người tham gia; Tăng cường các đoàn thanh kiểm tra liên ngành; Thanh tra chuyên ngành đột xuất các đơn vị nợ đọng, không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ; Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý đối với các đơn vị cố tình vi phạm...

Tăng cường vận động đảm bảo chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh,  chỉ còn gần một tháng “chạy nước rút”, nên các đơn vị phải tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm còn tồn đọng.

Mặc dù công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong tháng 11 có chuyển biến tích cực như số người tham gia BHXH đã tăng gần 500.000 người so với tháng 10/2021. “Nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành trong tháng 12 là phải tập trung, quyết liệt thực hiện đồng bộ giải pháp thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao ở mức cao nhất”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Báo cáo về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, ông Dương Văn Hào - Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ thẻ (BHXH Việt Nam) cho biết, hiện nay, các địa phương tập trung rà soát dữ liệu từ cơ quan thuế; đôn đốc thu nợ và thanh tra đột xuất các đơn vị nợ, nên nhiều đơn vị đã khắc phục được nợ BHXH, BHYT.

Trong tháng 12/2021, BHXH Việt Nam tiếp tục đôn đốc các địa phương tăng cường vận động đảm bảo chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT; đồng thời, rà soát, vận động những người lao động đã nghỉ việc tham gia tiếp BHXH.

“Dự kiến, số người tham gia bắt buộc trong tháng 12 sẽ tăng từ 400.000 - 450.000 người, đưa tổng số người tham gia BHXH bắt buộc lên khoảng 15,3 - 15,5 triệu người, tăng từ 200.000-220.000 người so với năm 2020. BHXH tự nguyện đạt 1.350.000 người, tăng khoảng 350.000 người so với năm 2020. Như vậy, tổng số người tham gia BHXH khoảng 16,8 triệu người và tiệm cận độ bao phủ. Tuy nhiên, số người tham gia BHYT khoảng 86,8 triệu người - hụt so với kế hoạch khoảng 2,3 triệu người”- ông Hào thông tin.

Phân tích thêm về công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho rằng, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Tuy nhiên, để hoàn thành chỉ tiêu được giao, trong tháng 12, trên cơ sở nắm bắt số lượng học sinh sinh viên tham gia BHYT, Ban Quản lý Thu-Sổ thẻ cần phải đánh giá lại còn bao nhiêu học sinh, sinh viên chưa tham gia và tập trung ở nhóm nào, để tập trung tuyên truyền, vận động tham gia.

Hiện nay, học sinh, sinh viên các địa phương đang học trực tuyến nên công tác thu nộp BHYT học sinh sinh viên đạt kết quả chưa cao. Bên cạnh đó, cũng phải tổng hợp những người lao động tạm dừng đóng, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động... tiếp tục tuyên truyền, vận động. Đặc biệt, với các nhóm đối tượng khác phải mở hội nghị tuyên truyền, vận động phù hợp với tình hình các địa phương...

Liên quan đến đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các tỉnh giải quyết một số vướng mắc liên quan đến hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động điều trị COVID-19; hướng dẫn bổ sung một số nội dung về triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 126/NQ-CP; kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh; đảm bảo thống nhất trong toàn Ngành về quy trình thực hiện, về đối tượng, thời gian tính hưởng, quy trình chi trả và phần mềm hỗ trợ để triển khai thực hiện chính sách thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời đến người lao động và người sử dụng lao động.

Tính đến hết tháng 11/2021, toàn Ngành đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 12.287.220 người lao động, đạt 93,84% số đề nghị hưởng (đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp có 11.400.720 người; đã dừng tham gia BH thất nghiệp có 886.500 người) với tổng số tiền hỗ trợ 29.094 tỷ đồng…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM