Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Minh Lâm

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Phong Quyền Tổng Giám đốc giữ chức Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) kể từ ngày 15/6/2023.

Ông Nguyễn Thành Long (bên trái) Chủ tịch Hội đồng thành viên VNX trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc HNX cho ông Nguyễn Anh Phong.
Ông Nguyễn Thành Long (bên trái) Chủ tịch Hội đồng thành viên VNX trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc HNX cho ông Nguyễn Anh Phong.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính và Lãnh đạo VNX, Sở HNX vừa tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhằm kiện toàn đội ngũ nhân sự Lãnh đạo HNX. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hội đồng thành viên VNX đã trao các Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát HNX.

Theo đó, ông Nguyễn Anh Phong - Quyền Tổng Giám đốc HNX được bổ nhiệm Tổng Giám đốc HNX kể từ ngày 15/6/2023 theo Quyết định số 15/QĐ-HĐTV ngày 15/6/2023 của Hội đồng thành viên VNX về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VNX.

Ông Nguyễn Anh Phong sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Ông Nguyễn Anh Phong làm việc trong ngành Chứng khoán từ năm 1999, công tác tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sau đó công tác tại HNX từ năm 2000, từng giữ các chức vụ Trưởng phòng, Giám đốc các phòng nghiệp vụ (2005-2011), Phó Tổng Giám đốc (2011-2021), Quyền Tổng Giám đốc (2021-2023).

Cùng ngày, bà Ngô Thị Lan Hương - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng thành viên VNX được điều động và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát HNX kể từ ngày 15/6/2023 theo Quyết định số 16/QĐ-HĐTV ngày 15/06/2023 của Hội đồng thành viên VNX.

Bà Ngô Thị Lan Hương sinh năm 1985, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Tài chính Doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị - Đại học Toulon liên kết với Học viện Tài chính. Bà Ngô Thị Lan Hương công tác tại HNX từ năm 2007, từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc phòng Tổng hợp Pháp chế (2017-2018), Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị (2018-2021), Trưởng Kiểm toán nội bộ (2019-2021). Từ tháng 10/2021, bà Ngô Thị Lan Hương công tác tại VNX, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng thành viên, Phó Trưởng kiểm toán nội bộ.

Như vậy, được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tài chính và Lãnh đạo VNX, các vị trí lãnh đạo HNX đã được kiện toàn, góp phần giúp HNX thực hiện ngày càng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Sở.