Bộ Tài chính trả lời ý kiến cử tri về phân bổ vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia

PV. (Tổng hợp)

Tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Cử tri tỉnh Hậu Giang kiến nghị về việc sớm phân bổ vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia cho các tỉnh, thành phố để các địa phương chủ động nâng cấp sửa chữa trường lớp học kịp đưa vào sử dụng trước ngày khai giảng hàng năm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cử tri tỉnh Hậu Giang kiến nghị các nội dung cụ thể như sau:Dự án đường nối thị xã Vị Thanh – Cần Thơ có tổng mức đầu tư được duyệt là 5.373,83 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tổng số kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án từ khởi công và bổ sung đến năm 2016 là 2.602,228 tỷ đồng. Nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang cũng như các tỉnh lân cận, việc triển khai giai đoạn 2 dự án đường nối thị xã Vị Thanh – Cần Thơ là thật sự cần thiết. Đề nghị xem xét bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện hoàn thành dự án với nhu cầu còn lại là 2.771,602 tỷ đồng.

Về vấn đề trên, Bộ Tài chính đã có Công văn số 89/BTC-ĐT ngày 04/01/2017 giải đáp những vướng mắc của Cử tri tỉnh Hậu Giang.

1. Đối với đề nghị Chính phủ sớm phân bổ vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia cho các tỉnh, thành phố để các địa phương chủ động nâng cấp sửa chữa trường lớp học:

Hiện nay, Quốc hội đã thông qua Nghị Quyết số 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Nghị Quyết số 29/2016/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; Sau khi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo đúng quy định.

2. Đối với đề nghị xem xét bổ sung 2.771,602 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện hoàn thành dự án đường nối thị xã Vị Thanh – Cần Thơ:

a. Tại Quyết định số 622/QĐ-BKHĐT ngày 14/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 (đợt 2), dự án đường nối thị xã Vị Thanh – Cần Thơ có tổng mức đầu tư được duyệt là 5.373,83 tỷ đồng (trong đó vốn trái phiếu Chính phủ là 5.123,83 tỷ đồng), kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 là 78,808 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí cho dự án đến hết năm 2016 là 2.602,228 tỷ đồng, số vốn còn lại chưa bố trí là 2.771,602 tỷ đồng.

b. Tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và văn bản số 9736/BKHĐT-TH ngày 21/11/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát danh mục dự án, dự kiến vốn và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020; nhu cầu và dự kiến kế hoạch năm 2017 thì việc phân bổ vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

- Bố trí đủ phần vốn trái phiếu Chính phủ còn thiếu trong tổng mức đầu tư của các dự án, công trình quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi quy định tại Phụ lục số 3 của Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án nêu trên, xem xét bố trí vốn cho các dự án mới thực sự cấp bách thuộc ngành y tế, giao thông, thủy lợi; chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9736/BKHĐT-TH ngày 21/11/2016 nêu trên.