Bố trí cán bộ làm ngoài giờ để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

Theo Trung Kiên/tapchithue.vn

Theo số liệu tổng hợp từ kho bạc nhà nước, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý 11 tháng đã đạt 93,4% dự toán. Tuy nhiên, tiến độ thu ngân sách trung ương (NSTW) mới đạt 88,1% dự toán, đặc biệt một số địa phương có nguồn thu NSTW lớn, nhưng tiến độ thu đạt thấp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Để phấn đấu hoàn thành vượt 5% so với dự toán thu ngân sách và hoàn thành nhiệm vụ thu NSTW năm 2018, Tổng cục Thuế đã có văn bản yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố tập trung đôn đốc thu nhiệm vụ thu những ngày cuối năm.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế theo dõi sát tiến độ thu nộp ngân sách hàng ngày để kịp thời ban hành các giải pháp quản lý và khai thác tăng thu; chỉ đạo các chi cục thuế, các phòng quản lý và công chức triển khai đôn đốc quyết liệt những ngày cuối năm, nhằm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Các đơn vị trong ngành cần khẩn trương hoàn thành kết luận đối với các cuộc thanh, kiểm tra đã đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2018, đôn đốc nộp đầy đủ, kịp thời các khoản tăng thu theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ  trước ngày 20/12.

Cơ quan thuế các cấp cần tập trung đôn đốc thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 04/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5% so với tổng thu ngân sách. Đối với các cục thuế có nguồn thu NSTW lớn, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính và các cơ quan ban ngành tại địa phương đôn đốc kịp thời trong tháng 12 các khoản thu từ cổ tức, lợi nhuận còn lại, thu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản, phí lệ phí và thu khác ngân sách, trong đó đặc biệt chú trọng vào các khoản thu điều tiết về NSTW.

Để phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trong dịp tết 2019, các cục thuế bố trí cán bộ công chức làm thêm ngoài giờ (kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ) để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước đã được giao và đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện kịp thời nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Hàng ngày, cơ quan thuế cần phối hợp với kho bạc nhà nước địa phương tổng hợp đầy đủ và báo cáo kịp thời Tổng cục Thuế kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, góp phần phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành chung của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.