Cá nhân có thu nhập cao từ sản xuất nông nghiệp không phải nộp thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế thu nhập cá nhân đã đưa đối tượng là cá nhân có thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết với doanh nghiệp tham gia "cánh đồng lớn" vào diện không chịu thuế thu nhập cá nhân.

Hướng dẫn người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN tại Cục Thuế T.Hà Nội. Ảnh: NM.
Hướng dẫn người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN tại Cục Thuế T.Hà Nội. Ảnh: NM.

Khuyến khích sản xuất nông nghiệp quy mô lớn

Mục tiêu của việc bổ sung quy định này là nhằm khuyến khích cá nhân hợp tác, liên kết sản xuất với doanh nghiệp (DN), qua đó thúc đẩy phát triển nền sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, hiện đại, bền vững.

Nếu như quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành đưa các nguồn thu nhập từ vốn, bao gồm tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần, thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức (trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ); thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân phải chịu thuế là 5%, thì trong dự thảo lần này, các cá nhân có thu nhập từ các hoạt động trên sẽ không phải chịu thuế TNCN.

Vì theo Bộ Tài chính, thực tế các năm gần đây đã phát sinh việc phát triển mô hình hợp tác, liên kết giữa nông dân với hợp tác xã hoặc DN để sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên cơ sở Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. Chính phủ cũng đã có nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh đó, Luật Thuế TNCN hiện hành đã có quy định thu nhập từ trực tiếp sản xuất nông nghiệp được miễn thuế TNCN nhưng chưa có quy định miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên HTX nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với DN tham gia “cánh đồng lớn” nên chưa thực sự khuyến khích cá nhân hợp tác, liên kết sản xuất với DN.

Bộ Tài chính cũng cho rằng, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy các quốc gia có ngành sản xuất nông nghiệp phát triển đều có chính sách ưu đãi thuế nhằm khuyến khích phát triển nền sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, hiện đại, bền vững.

Từ các lý do nêu trên, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định không thu thuế TNCN đối với thu nhập từ lợi tức của cá nhân là thành viên HTX nông nghiệp; cá nhân là nông dân hợp tác, liên kết với DN thông qua hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ đầu vào.

Giảm 50% thuế TNCN đối với nhân lực công nghệ cao

Việc Bộ Tài chính đưa vào dự thảo chính sách giảm thuế TNCN đối với nhân lực công nghệ cao là nhằm thu hút các cá nhân có trình độ cao tham gia thực hiện trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, hoặc các lĩnh vực đang ưu tiên phát triển như nông nghiệp, chế biến nông sản.

Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế TNCN hiện hành cũng có những quy định giảm thuế cho các đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp; hoặc nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT...

Tuy nhiên, chính sách giảm thuế theo luật hiện hành chưa thực sự khuyến khích đối với nhân lực có trình độ cao tại các DN, nhất là DN trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản.

Theo Bộ Tài chính, nước ta đang chuyển đổi mô hình từ phát triển dựa vào các yếu tố cơ bản như tài nguyên, lao động giá rẻ sang phát triển dựa vào nâng cao hiệu suất. Thực tế cho thấy rằng, năng lực cạnh tranh quốc gia nằm ở chính DN và được thể hiện qua khả năng cạnh tranh về chất lượng và giá cả của sản phẩm.

Sự khác biệt về chất lượng và giá cả sản phẩm đến từ chính năng lực sáng tạo của các DN, trong đó yếu tố công nghệ, nhân lực có trình độ hiểu biết, sử dụng công nghệ là then chốt. Mặc dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ DN trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên, chính sách thuế TNCN hiện hành chưa có quy định ưu đãi phù hợp để thu hút các cá nhân có trình độ chuyên môn cao vào làm việc trong ngành khoa học và công nghệ. Vì vậy, làm giảm sức cạnh tranh của các DN hoạt động trong các lĩnh vực này do thiếu nhân lực phù hợp để nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đặc biệt khi các lĩnh vực như CNTT, nông nghiệp đang là một trong những ngành kinh tế quan trọng của nước ta hiện nay.

Để phát triển hơn nữa cho lĩnh vực khoa học và công nghệ nói chung và tháo gỡ khó khăn cho các DN nói riêng, thì cần thiết phải có những chính sách tập trung thu hút các cá nhân có trình độ cao tham gia thực hiện trong các lĩnh vực như CNTT, hoặc các lĩnh vực đang ưu tiên phát triển như nông nghiệp, chế biến nông sản.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất cho bổ sung quy định giảm 50% thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân là nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực CNTT, nông nghiệp, chế biến nông sản thuộc: Dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển./