Các chức danh có hệ số lương cấp hàm cơ yếu cao nhất

PV.

Ngày 10/10/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 07/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Theo đó, các nhóm chức danh có hệ số lương cấp hàm cơ yếu cao nhất gồm: Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Phó Trưởng ban Ban cơ yếu Chính phủ, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đối tượng áp dụng Thông tư 07/2017/TT-BNV gồm: Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cụ thể: Người làm công tác cơ yếu là quân nhân, công an nhân dân; Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân; Người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; Học viên cơ yếu.

Bảng lương cấp hàm cơ yếu quy định 10 bậc. Hệ số lương cấp hàm cơ yếu cao nhất của 06 nhóm chức danh hiện nay như sau:

- Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ: hệ số lương 9,2.

- Phó Trưởng ban Ban cơ yếu Chính phủ: hệ số lương 8,6.

- Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao; Phó Cục trưởng thuộc Ban cơ yếu Chính phủ…: hệ số lương 8,0.

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ yếu thuộc Bộ, cơ quan trung ương; Trưởng ban, Phó Trưởng ban thuộc các đơn vị của Ban Cơ yếu Chính phủ…: hệ số lương 7,3.

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ yếu tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tương đương: hệ số lương 6,6.

- Trợ lý tham mưu nghiệp vụ cơ yếu tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương …: hệ số lương 6,0.

Thông tư 07/2017/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/12/2017 cũng quy định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên nghề và chế độ nâng bậc lương đối với người làm công tác cơ yếu.