Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Theo mof.gov.vn

Cục thuế Bình Dương vừa có Công văn hướng dẫn Công ty trách nhiêm hữu hạn (TNHH) United International Pharma thực hiện các quy định đối với những khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Căn cứ quy định Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế và Điểm 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định về các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN); đồng thời căn cứ vào nội dung cần giải đáp, Cục Thuế Bình Dương có ý kiến với Công ty TNHH United International Pharma (Công ty) như sau:

Trường hợp Công ty có phát sinh các chi phí công tác như: Tiền thuê xe, điện thoại, tiền khách sạn lưu trú, chi phí ăn uống trong thời gian công tác và hiện nay Công ty đang muốn thực hiện việc khoán các chi phí này cho nhân viên.

Chi phí công tác sẽ được Công ty thanh toán bằng tiền cho nhân viên qua tài khoản cá nhân và không có hóa đơn chứng từ, thì các khoản công tác phí trong thời gian công tác của nhân viên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân theo quy định.

 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính cũng quy định mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như:

Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài thì mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.