Cách tính thuế Thu nhập cá nhân cho người không cư trú

Theo chinhphu.vn

Công ty TNHH Intage Việt Nam (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) có thuê cá nhân là người nước ngoài biên dịch tài liệu. Công ty gửi tài liệu và nhận kết quả qua thư điện tử, do cá nhân này không cư trú tại Việt Nam. Vậy, thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp này được tính như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Điểm c, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công bao gồm: “Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác”.

Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, “Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế”.

Điều 18 Thông tư nêu trên quy định căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

“1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%.

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định như đối với thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư này”.

Trường hợp Công ty TNHH Intage Việt Nam có hợp đồng thuê cá nhân người nước ngoài (cá nhân không cư trú) cung cấp dịch vụ biên dịch tài liệu theo phương thức Công ty gửi dữ liệu và nhận kết quả trả lời qua địa chỉ email thì khi chi trả thù lao, Công ty tính, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 20% trên toàn bộ số tiền chi trả, kê khai nộp thuế theo quy định.