Cân đối ngân sách nhà nước thặng dư gần 78.000 tỷ đồng


Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách nên cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) 5 tháng đầu năm 2019 thặng dư gần 78 nghìn tỷ đồng.

Cân đối ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2019 thặng dư gần 78 nghìn tỷ đồng. Nguồn: internet
Cân đối ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2019 thặng dư gần 78 nghìn tỷ đồng. Nguồn: internet

Thu ngân sách đã đạt 44,5% dự toán năm

Ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan Thuế tăng cường công tác quản lý thu nội địa, rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, phấn đấu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số phát sinh vào NSNN. Nhờ vậy, kết quả kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2019 là khá tích cực và tương đối đồng đều ở các lĩnh vực kinh tế lớn.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm 2019, cả nước có 52/63 địa phương thu nội địa đạt kế hoạch dự toán (trên 41%), trong đó 41 địa phương thu đạt trên 43% dự toán; 57 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2018.

Về thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, cơ quan Hải quan đã chủ động tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nhờ đó, đã tác động tích cực đến số thu NSNN của khu vực này.

Nhờ những nỗ lực trong thực hiện công tác quản lý thu ngân sách, thu cân đối NSNN tháng 5 ước đạt 110,2 nghìn tỷ đồng; Lũy kế 5 tháng đạt 628,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa tháng 5/2019 ước đạt 81,9 nghìn tỷ đồng, luỹ kế 5 tháng đạt 506,9 nghìn tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán, tăng 13% so cùng kỳ năm 2018; Thu từ dầu thô tháng 5/2019 ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 23,39 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2018; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5/2019 ước đạt 23,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 5 tháng ước đạt 97 nghìn tỷ đồng, bằng 51,3% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Cân đối ngân sách nhà nước thặng dư

Song song với thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách, các nhiệm vụ chi NSNN cũng được đảm bảo chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng tốt các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Theo Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 5/2019 ước đạt 120,7 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 5 tháng đạt 550,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018; Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 94,1 nghìn tỷ đồng, bằng 21,9% dự toán, xấp xỉ mức thực hiện năm 2018; chi trả nợ lãi đạt 51,56 nghìn tỷ đồng, bằng 41,3% dự toán, tăng 1,7%; chi thường xuyên đạt 401,6 nghìn tỷ đồng, bằng 40,2% dự toán, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, ngân sách Trung ương đã trích 1.162,7 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ và xử lý các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã xuất cấp 53,9 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách nên cân đối NSNN 5 tháng đầu năm 2019 thặng dư gần 78 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

Tính đến ngày 23/5/2019, đã phát hành 98,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân là 12,75 năm, lãi suất bình quân là 4,94%/năm.