Chất lượng thanh tra, kiểm tra tài chính ngày càng được nâng cao

Trần Huyền

Sáng ngày 23/12/2022, Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra tài chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tham dự Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao tặng bằng khen, danh hiệu thi đua cho các cá nhân thuộc Thanh tra Bộ.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao tặng bằng khen, danh hiệu thi đua cho các cá nhân thuộc Thanh tra Bộ.

Kiến nghị xử lý tài chính 78.217 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường cho biết, Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã quán triệt, thực hiện xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022. Đồng thời, bố trí lực lượng, tổ chức triển khai kịp thời các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, đáp ứng chỉ đạo của Chính phủ và ngành Tài chính.

Năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 78.607 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 875.720 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan; kiến nghị xử lý tài chính 78.217 tỷ đồng; số tiền đã thu 11.861,7 tỷ đồng. Chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra được nâng cao, kiến nghị đề xuất mang tính thiết thực, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý điều hành tài chính ngân sách của Bộ Tài chính cũng như quản lý tài chính của các đơn vị được thanh tra, kiểm tra.

Trong đó, riêng Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra 41 cuộc theo kế hoạch và 12 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo. Kết quả, Thanh tra Bộ đã lưu hành 19 kết luận thanh tra và báo cáo 18 cuộc kiểm tra; kiến nghị xử lý tài chính 3.097 tỷ đồng. Các đơn vị đã thực hiện kiến nghị nộp ngân sách nhà nước là 235,5 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại hội nghị.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Vũ Chí Hùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, tổng số cuộc kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của ngành Thuế là 659 cuộc. Toàn ngành Thuế cũng thực hiện tiếp công dân là 376 lượt, giải quyết 1.022 đơn khiếu nại, 1.184 đơn tố cáo, 461 đơn kiến nghị phản ánh.

Theo Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng, ngành Thuế đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính, sự nỗ lực thanh tra ngành Thuế và sự phối hợp, hỗ trợ của Thanh tra Bộ Tài chính.  Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng mong muốn, trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo Bộ; sự hỗ trợ, phối hợp của Thanh tra Bộ để giúp ngành Thuế nói chung và thanh tra ngành Thuế tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2023.

Trong lĩnh vực hải quan, ông Lưu Mạnh Tưởng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, Thanh tra Bộ đã tích cực hỗ trợ lực lượng thanh tra của ngành Hải quan trong thực hiện thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt, việc góp ý xây dựng Luật Thanh tra sửa đổi đã gúp các Tổng cục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường báo cáo kết quả công tác năm 2022.  
Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường báo cáo kết quả công tác năm 2022.  

Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng cảm ơn Thanh tra Bộ đã hỗ trợ tích cực các đơn vị trong đó có Tổng cục Hải quan. Chúc mừng những kết quả đã đạt được của Thanh tra Bộ, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ, giúp đỡ của Thanh tra Bộ để Tổng cục Hải quan hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Chủ động xây dựng các giải pháp ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm

Trong năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra thuộc Bộ sẽ tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm được phê duyệt; đồng thời đảm bảo lực lượng dự phòng đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo. Các cuộc thanh tra đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Thanh tra, Thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình, thường xuyên báo cáo và đề xuất các phương án xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh tra. Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính chủ động xây dựng phương án triển khai, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức triển khai thực hiện về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra theo đúng quy định; Tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, làm rõ nguyên nhân việc thực hiện chậm hoặc thực hiện thiếu triệt để, đồng thời có kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục.

Thanh tra ngành Tài chính tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong ngành Tài chính và với các cơ quan chức năng khác như cơ quan Cảnh sát điều tra, Tòa án, Kiểm toán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước... để phát hiện sớm các trường hợp vi phạm về quản lý tài chính, quản lý tài sản, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra; Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra trong sạch, vững mạnh có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới; xử lý nghiêm các hành vi thái độ hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu gây phiền hà cho đối tượng thanh tra, cho người dân, doanh nghiệp...

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đối với Thanh tra Bộ Tài chính, trong năm 2023, Thanh tra Bộ bám sát chỉ đạo, kịp thời hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị từ công tác xây dựng kế hoạch đến công tác thanh tra, kiểm tra giữa các đơn vị thanh tra tài chính; tăng cường thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp, chỉ đạo giữa Thanh tra Bộ với Thanh tra chuyên ngành các Tổng cục đối với các cuộc thanh tra theo chuyên đề, thanh tra diện rộng để có được những đánh giá sâu, toàn diện về cơ chế chính sách được ban hành và hiệu quả phát huy trong thực tiễn.

Đặc biệt, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức, phương pháp tổ chức hoạt động thanh tra; nêu cao trách nhiệm, kỷ luật, tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả trong hoạt động thanh tra.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá, kết quả năm 2022 của Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra thuộc Bộ là rất ấn tượng với những con số nổi bật, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của ngành Tài chính năm 2022.

Dự báo năm 2023 có nhiều khó khăn, thách thức với các yếu tố bất định và khó lường, Thứ trưởng đề nghị Thanh tra Bộ Tài chính cũng như các đơn vị có chức năng thanh tra thuộc Bộ chủ động có các giải pháp ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Cảm ơn những động viên, chia sẻ, chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường khẳng định, trong thời gian tới, Thanh tra Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân và Danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính cho 2 cá nhân thuộc Thanh tra Bộ vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác.